Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:540 (2008-2009)
Innlevert: 19.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Besvart: 26.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Har statsråden vurdert og eventuelt foreslått tiltak som kan gjøres i justissektoren i den kommende krisepakken, herunder om statsråden har vurdert opprettelse av ny helikopterbase og nytt treningssenter for politiet i Oslo?

Begrunnelse

Det har lenge vært en kjent sak at politiet har behov for et nytt treningssenter og en base for politihelikopter. Videre har det kommet sterke signaler om at dette ønskes plassert i Oslo. Regjeringens varslede krisepakke er en gylden anledning til å få i gang dette arbeidet og således styrke politiets forutsetninger til å gjøre sin jobb.
Generelt sett har justissektoren de siste årene vært tilgodesett med relativt beskjedne midler. Det finnes således sikkert flere andre prosjekter som kan igangsettes og virke stimulerende på økonomien. Jeg ønsker å høre statsrådens tanker rundt denne problemstillingen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: En rekke tiltak, også innen justissektoren, vil inngå i den krisepakken som regjeringen legger fram 26. januar 2009. Når det gjelder helikopterbase og nytt treningssenter for politiet i Oslo, arbeider Oslo politidistrikt med disse prosjektene. Planleggingen har imidlertid ikke kommet så langt at det er aktuelt å fremme bevilgningsforslag i denne omgang. Prosjektene har min oppmerksomhet, og vil bli vurdert i de ordinære budsjettprosesser.