Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:552 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 21.01.2009
Besvart: 30.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden være fleksibel i forhold til denne fristen, og er inngåtte avtaler om gasskjøp på det nevnte tidspunktet et absolutt krav for å legge frem en positiv innstilling til Stortinget i løpet av våren?

Begrunnelse

Aktørene som planlegger å transportere gass i Skanled-røret har fått frist til 1. februar 2009 for å få på plass forpliktende avtaler om kjøp av gass fra leverandørene i markedet, for at gassrøret skal bli realisert.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg er kjent med at operatøren Gassco har anbefalt partnerne i Skanled-prosjektet å avklare viktige risikofaktorer før arbeidet med forprosjektering av rørledningen ferdigstilles. Skanledpartnerne har nylig besluttet å videreføre prosjektet med utgangspunkt i avklaringen av Ineos’ investeringsplaner på Rafnes.

Gassco utarbeider plan for anlegg og drift (PAD) for prosjektet. Målet er å levere denne innen 1. april 2009. Det er Gassco og partnerne i Skanled som sammen må vurdere om det er kommersielt grunnlag for å legge fram en søknad om godkjenning av plan for anlegg og drift (PAD). Gassco har opplyst at det for noen av selskapene er et behov for å få på plass avtale om gasskjøp før PAD kan innsendes.