Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:559 (2008-2009)
Innlevert: 21.01.2009
Sendt: 22.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvordan kan statsråden sikre at både bestått agronomutdannelse og realkompetanse skal kunne godkjennes som tilfredsstillende kompetanse innen dyrevelferd?

Begrunnelse

Det er positivt at det stilles krav om kompetanse til alle som har ansvar for dyr for å sikre dyrevelferd og kvalitet i landbruket. Det må legges til rette for kurs i dyrevelferd for ulike dyreslag for å øke og videreutvikle kompetansen. Når kompetansen til den enkelte skal vurderes, må realkompetansen for de som har lang praksis erfaring vektlegges. Også bestått agronomutdanning må telle på lik linje med annen relevant utdanning som for veterinærutdanning og høyere utdanning innen husdyr.


Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Bakgrunnen for kompetansekravet er beskrevet i svar på skriftlig spørsmål nr. 507 fra representanten Hans Frode Kielland Asmyhr.

Mattilsynet og de to næringsorganisasjonene i landbruket møttes 20. januar for å diskutere det nye kompetansekravet til husdyrprodusenter. Møtet var positivt og konstruktivt, og Mattilsynet og organisasjonene er enige i at etikk i dyrehold er viktig.

Mattilsynet skal vurdere innspillene som faglagene kom fram med på møtet i lys av føringene fra Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003). I denne meldingen vektlegges etikk og dyrevelferd. Intensjonen med utdanningsopplegget har vært å øke og oppdatere den allerede gode kunnskapen som finnes i norsk dyrehold.

Etter tilbakemeldinger fra faglagene i jordbruket, skal Mattilsynet nå gå gjennom alle holdforskriftene for husdyrhold for å sikre at det er samsvar mellom de ulike forskriftene vedrørende krav til kompetanse og oppdatering.