Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:590 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Besvart: 05.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden når det legges frem en innstilling for Stortinget angående Skanled-prosjektet, gå inn for et grenrør inn til Grenland som i tillegg til dagens behov, er dimensjonert for behovet for industriell vekst og et gasskraftverk på Herøya?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gassco og aktørene i Grenlandsområdet arbeider med en plan for rørledningen til Grenland, herunder fremdrift i arbeidet, dimensjonering og lokalisering av mottaksterminal. Røret må ha en størrelse som ikke bare dekker nåværende behov, men også at hensynet til fremtidige gassbrukere, herunder et eventuelt gasskraftverk, vil bli tillagt vekt i disse vurderingene. Dette er kommunisert av Gassco og undertegnede ved ulike anledninger.

Jeg har derfor tillit til at søknaden om godkjenning av plan for anlegg og drift vil inneholde en rørledning til Grenland som er tilstrekkelig dimensjonert til å møte fremtidig industriell vekst i området.