Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:591 (2008-2009)
Innlevert: 27.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Besvart: 02.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Når kan Telemark, og andre politidistrikt, forvente seg å motta et skuddbeskyttende kjøretøy til sine respektive politidistrikt, og når forventer statsråden at innfasingen av skuddbeskyttende kjøretøy til alle politidistriktene er fullt ut implementert?

Begrunnelse

I forbindelse med oppfølgingen av ranet på Norsk kontantservice AS i Stavanger i 2004 ble det besluttet at politiet skulle ta i bruk pansrede kjøretøyer med tilfredsstillende skuddbeskyttelse. Målsettingen var at ordningen med skuddbeskyttede kjøretøy skulle omfatte alle politidistrikt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet opplyser at det er inngått rammeavtale for levering av ett skuddbeskyttet kjøretøy til hvert politidistrikt, og utplasseringen er allerede i gang. Rammeavtalen utløper i 2011 og innenfor denne tidsrammen planlegges resterende kjøretøyer anskaffet og implementert i politidistriktene.