Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:602 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 28.01.2009
Besvart: 09.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge DN 28/1-09 har det statlig heleide selskapet Statkraft nylig flyttet sin internbank til Brussel for å spare skatt. I tillegg til at dette er en klar innrømmelse av at norske skatteregler og skattenivå ikke er internasjonalt konkurransedyktig gir dette også en signaleffekt til andre selskaper og enkeltpersoner.
Mener finansministeren at det er uproblematisk at andre norske selskaper, både privat eide og offentlig eide, følger Statkraft sitt eksempel og flytter virksomhet til utlandet for å spare skatt?

Begrunnelse

Ifølge konserndirektør for finans i Statkraft, Stein Dale, vil selskapet få en betydelig lavere skattebyrde ved å flytte til Brussel. Dette bekrefter at norske skatteregler og nivå ikke er internasjonalt konkurransedyktige, noe som er et stort problem i forhold til å sikre verdiskapning og norske arbeidsplasser i tiden fremover. I tillegg til dette gir en slik utflytting en klar signaleffekt til andre bedrifter og enkeltpersoner om at det er helt greit å flytte til utlandet dersom man kan spare skatt på det. Motivasjonen for at både for eksempel John Fredriksen og Statkraft begge velger å etablere seg i utlandet, er å spare skatt. Derfor er det dobbeltmoral å kritisere John Fredriksen fordi han er skatteflyktning samtidig som man synes det er greit at Statkraft flytter virksomhet ut for å spare skatt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Internasjonal konkurranse om mobile skattegrunnlag setter bedrifts- og kapitalbeskatningen i mange land under press. Forskjeller i skattesatser og skatteregler mellom land er imidlertid bare ett av flere forhold som påvirker investeringene mellom land og rammebetingelsene for investorer. God infrastruktur, velfungerende markeder, velfungerende og stabile institusjonelle forhold, lønnskostnader, tilgang på kvalifisert og høyt utdannet arbeidskraft, stabile og forutsigbare politiske og samfunnsmessige forhold, nærhet til markeder, leverandører og kompetente miljøer mv, har ofte vel så stor betydning for investeringene som det effektive skattenivået.

Jeg mener den beste responsen vi kan ha på internasjonal skattekonkurranse er å sikre gode og forutsigbare generelle skatteregler. Utgangspunktet bør være at ulike næringer skal behandles likt skattemessig, og ikke at det skal være særlig gunstige skatteregler for utvalgte næringer og investeringer. Regjeringens skattepolitikk bygger videre på prinsippene fra skattereformen i 1992 om at alle inntekter skal komme til beskatning, og at skattepliktige inntekter i størst mulig grad skal tilsvare faktiske inntekter. Brede skattegrunnlag gjør det mulig å ha en lavere skattesats en et system med mange unntak og hull. Dagens system reduserer også lønnsomheten av tilpasninger. Regjeringen vil legge til rette for investeringer i Norge ved å opprettholde gode generelle rammebetingelser for investeringer, herunder en god bedrifts- og kapitalbeskatning.

Grenseoverskridende transaksjoner, herunder utflytting av selskaper og virksomhet i konserner, kan reise ulike skattemessige spørsmål. Dette kan for eksempel gjelde internprising, skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde, NOKUS-beskatning og skattemessig gjennomskjæring i omgåelsestilfeller. De generelle skattereglene på dette området gjelder på vanlig måte for selskaper med statlig eierskap.

For øvrig vurderer Finansdepartementet løpende behovet for generelle tiltak for å sikre riktig tilordning av skattefundamentet mellom ulike land og å hindre skatteflukt og skatteomgåelse i forbindelse med grenseoverskridende transaksjoner. Finansdepartementet arbeider også aktivt for å bekjempe skatteunndragelser gjennom skatteparadis, og også å forhindre skadelig skattekonkurranse, gjennom samarbeid i OECD og med de andre nordiske land.