Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:610 (2008-2009)
Innlevert: 28.01.2009
Sendt: 29.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Religiøse minoriteter opplever trakassering og manglende rettssikkerhet i Tyrkia. Ved de kristne assyrernes 1600 år gamle kloster Mar Gabriel kjører landeiere i omegnen nå en rettsprosess for å ta fra klosteret dets land- og skogseiendommer. Den lokale konflikten går inn i et nasjonalt mønster hvor religiøse minoritetsrettigheter krenkes.
Vil utenriksministeren konkret ta opp denne saken med tyrkiske myndigheter og i samarbeid med andre europeiske land bidra til å sikre de kristne assyrernes menneskerettigheter?

Begrunnelse

De religiøse minoritetene har lenge hatt en vanskelig situasjon i Tyrkia. Dette gjelder blant annet de kristne assyrerne. De driver klosteret Mar Gabriel nær byen Mardin i det østlige Tyrkia. Her har klosteret drevet jord- og skogbruk i omlag 1600 år og betalt eiendomsskatt siden 1937.
Som ledd i Tyrkias EU-forhandlinger gjennomføres det i landet en formalisering av landeiendommer. Lokale landeiere i omegnen forsøker i den forbindelse å kreve retten til disse jordbruks- og skogsområdene. Denne lokale konflikten om land synes å gå sammen med en nasjonal konflikt, der krefter i det muslimsk dominerte storsamfunnet setter religiøse minoriteters rettigheter til side.
Myndighetene har trenert klosterets sak i formaliseringsprosessen slik at det ikke fikk formalisert eiendommene før fristen gikk ut i fjor. Statsadvokaten i Midyat, som har forsvart klosteret, er visstnok fjernet fra sitt embete. Situasjonen er meget foruroligende.
Det har vært en rekke rettsmøter den siste tiden og den avgjørende rettssaken vil finne sted 11.- 12.februar i år.
Mellomkirkelig Råd i Norge vil sende en delegasjon for å overvære rettssaken. Andre land, blant annet Tyskland, har tatt opp saken med tyrkiske myndigheter. Det er behov for et sterkt internasjonalt nærvær og press mot tyrkiske myndigheter for å sørge for at klosterets og de kristne assyrernes rettigheter blir respektert. De nærmeste ukene blir avgjørende og Norge har i denne sammenheng en mulighet til å støtte de utsatte minoritetenes rettigheter ved klar tale og tydelig handling.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg viser innledningsvis til mitt svar på skriftlig spørsmål fra representanten Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) i mai 2007 om religiøse minoriteter i Tyrkia. Der redegjorde jeg for noe av det arbeidet Norge gjør når det gjelder å styrke minoriteters rettigheter.

Regjeringen følger opp menneskerettighetsspørsmål overfor Tyrkia, og dette er en viktig del av vår bilaterale dialog med tyrkiske myndigheter. Menneskerettiger er en sentral del av Tyrkias EU-medlemskapsforhandlinger. Norge støtter tyrkisk medlemskap i EU, ikke minst fordi vi mener at dette er viktig for å styrke respekten for menneskerettighetene generelt og for minoritetsgrupper spesielt. Regjeringen ser det som en viktig strategi å samarbeide med EU-landene i kompliserte saker som gjelder religiøse minoritetsgrupper. Vår ambassade i Ankara har eksempelvis fulgt konkret med i rettsprosessen etter drapet på tre protestanter i Malatya våren 2008, for å markere vår holdning og bidra til at rettssaken skjer etter anerkjente prinsipper. Sammen med EU-landene har også den norske ambassaden tett fulgt situasjonen for Mar Gabriel klosteret. Vi er i likhet med andre europeiske land bekymret for hvordan saken håndteres. Vi mener det er viktig at klosterets eiendomsrettigheter blir sikret og at de kristne assyrernes rettigheter respekteres.

Situasjonen for Mar Gabriel er tatt opp på embetsnivå. Den vil følges opp i bilaterale samtaler med tyrkiske myndigheter, og jeg har bedt vår ambassade i Ankara om å engasjere seg ytterligere med tanke på å bidra i et felles løft sammen med EU-landene for en riktig løsning.