Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:623 (2008-2009)
Innlevert: 02.02.2009
Sendt: 02.02.2009
Besvart: 06.02.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Ifølge NA24 27.01 gjør den spanske tax-lease ordningen det mulig for spanske verft å tilby skip billigere enn norske verft. Opplegget er at investorer eier skipene i en treårsperiode og leaser disse til rederiene på en måte som gir skattereduksjon. Eksportfinans og GIEK bidrar ifølge oppslaget med finansiering av prosjekter under ordningen.
Ser statsråden problemer knyttet til at virkemiddelapparatet finansierer slike prosjekter og hva vil Regjeringen gjøre for å møte konkurransen fra de spanske støtteordningene?

Begrunnelse

I oppslaget på NA24 kommenterer verftseier Magnus Stangeland situasjonen som irriterende og konkurransevridende. Flere norske rederier har bestilt skip bygget i Spania under ordningen. Under finanskrisen vil slike konkurransevridende opplegg lett kunne resultere i større tap av arbeidsplasser enn det ville vært med konkurranse på like vilkår.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Eksportfinans tilbyr finansiering til eksportnæringen og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt tilbyr garantier for eksportkreditter. Dette er viktige ordninger for norske eksportører, herunder norske maritime utstyrsleverandører.

Når det gjelder tax-lease ordningen i Spania som det refereres til forutsetter jeg at Spania holder seg innenfor EØS-regelverket. Det er uheldig dersom det eksisterer en ordning som innebærer en skjult ulovlig subsidie, og som kan ha konkurransevridende virkning i forhold til verft i andre land. Jeg er kjent med at medlemmer i Community of European Shipyards Associations (CESA) inklusive Norsk Industri, har tatt opp denne ordningen med Europakommisjonen. Jeg vil nå foreta en henvendelse til Europakommisjonen med sikte på å få opplysninger om status og videre fremdrift i denne saken.