Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:615 (2008-2009)
Innlevert: 29.01.2009
Sendt: 30.01.2009
Besvart: 05.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Mange aktører har argumentert for en reduksjon i arbeidsgiveravgiften som et tiltak for å begrense konsekvensene av den pågående finanskrisen. Provenyet knyttet til 1 pst. nedgang i nevnte avgift er beregnet å være ca. 8 mrd. kroner.
Hva vil være det prosentvise provenyet dersom man velger og kun redusere arbeidsgiveravgiften for private virksomheter, og finnes det eventuelle formelle hindringer for å innføre en lavere arbeidsgiveravgift kun for private konkurranseutsatte virksomheter?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En reduksjon i arbeidsgiveravgiften på 1 prosentpoeng gir et provenytap på anslagsvis 9,7 mrd. kroner påløpt og 8,1 mrd. kroner bokført i 2009. Dersom man kun reduserer arbeidsgiveravgiften for privat sektor, vil provenytapet bli om lag 7 mrd. kroner påløpt og 5,8 mrd. kroner bokført. Et slikt skille vil imidlertid innebære avgrensningsproblemer.

En innføring av lavere arbeidsgiveravgift kun for konkurranseutsatte virksomheter vil være i strid med EØS-reglene for statsstøtte.