Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:625 (2008-2009)
Innlevert: 02.02.2009
Sendt: 02.02.2009
Besvart: 10.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Arbeidet med reguleringsendringer av Olympiaparken for å tilrettelegge for 9-hulls golfbane på Randgård startet i 2004. Fylkesmannen har innsigelse til planen, og etter en lang prosess, blei saken oversendt departementet den 12.10.2007.
Vil Statsråden ta initiativ for en snarlig avklaring i saken?

Begrunnelse

Hele sakskomplekset ligger i departementet og jeg viser til det. Både Lillehammer Kommune og eiere av anlegget ønsker snarlig avklaring. Ordføreren i Lillehammer skriver:

"Det er rød-grønn oppslutning i Lillehammer om denne saken, vi ønsker flerbruksanlegg i området inklusive golfbane, barnehage etc..."

For grunneieren medfører manglende avklaring store problemer. Han skriver:

"Anken, som er under behandling i miljødepartementet, ble av saksbehandler i miljødep. forespeilet å være avklart høsten 2007. Dette er nå veldig lenge siden.
De praktiske problemene med dette er for meg meget alvorlige. Det gjør det umulig å planlegge og grasmarka som nå blir brukt i jordvegen skulle vært pløyd opp for lenge siden, men jeg har ikke råd til å kaste penger ut av vinduet. Særlig ikke etter at Fylkesmannen først krevde at jeg skulle bruke betydelige private midler på sponsing av fylkesarkeologene for å få frigitt dyrkamarka til annen bruk.
Pga. dette kravet har de nå dokumentert alminnelige kokegroper og koksteinsrøyser. Dette har ført til en umiddelbar fredning av dyrkamarka og lagt begrensninger på hvordan jeg kan bruke marka, med hensynet til jordarbeiding mm.
I tillegg har altså Fylkesmannen nektet omregulering etter først å ha krevd utgravninger. Som du sikert forstår er dette utrolig frustrerende og føles som maktmisbruk. Mitt ønske er nå å få en status og helst en avklaring på anken."

Jeg mener det er uholdbart at departementet bruker så lang tid på å få avklart en sak som denne.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg har forståelse for at Lillehammer kommune ønsker en snarlig avklaring av om reguleringsplanen for golfbane på Randgård kan stadfestes. Jeg har også forståelse for de problemer som har oppstått for grunneieren ved at det ikke er truffet en avgjørelse i saken. Departementet vil derfor avgjøre saken innen kort tid.