Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:630 (2008-2009)
Innlevert: 03.02.2009
Sendt: 04.02.2009
Besvart: 10.02.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Mener statsråden at bladet Blikk er egnet lektyre for skolebarn ned i 12 års alderen?

Begrunnelse

Bladet Norge IDag kunne nylig melde følgende: I regjeringens nasjonale handlingsplan for homofile av juni 2008, anbefaler Barne- og likestillingsdepartementet distribusjon av homobladet Blikk til alle skolebibliotek og offentlige biblioteker.
Stadig flere kommuner og fylkeskommuner har laget handlingsplaner for homofile og lesbiske i tråd med anbefalinger fra Barne- og likestillingsdepartementet. Et av tiltakene i handlingsplanen er å gjøre bladet Blikk tilgjengelig for ungdom og barn ned i 12 års alderen.
"Vi er ikke imot en handlingsplan for homofile, eller å opplyse det norske folk om homofili, men jeg synes det er upassende å servere Blikk til ungdom. Homobladet Blikk omtaler pornografi positivt og ukritisk. Bladet har i tillegg flere annonser til pornografiske nettsider. Med et enkelt tastetrykk kan ungdom klikke seg inn på nettsider med særdeles grovt pornografisk innhold", sier Jon Halvor Harsem, informasjonsansvarlig for Nordisk Nettverk for Ekteskapet, til Norge IDag.
Jeg mener anbefalinger fra regjeringshold skal være kvalitetssikret. Vi på Stortinget får tilsendt bladet Blikk enten vi liker det eller ikke. Blikk er et seksualisert blad som er veldig reklamerende for homofil livsførsel og er derfor uegnet til bruk overfor barn og ungdom.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, framkommer det at Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet støtter distribusjon av månedsmagasinet Blikk til skoler og bibliotek. Begrunnelsen for å støtte distribusjon av Blikk er det store behovet for å bedre kunnskapen om seksuelle minoriteter både blant skolepersonell og elever, samt å gi lesbiske og homofile skoleelever et mest mulig likeverdig og inkluderende skoletilbud.

Gjennom skoleåret vil det være lærere og bibliotekarer på de ulike skoler som har ansvar og forutsetninger for å vurdere løpende det stoffet som gjøres tilgjengelig for skoleelever i ulike aldersgrupper. Innholdet i bladet er redaktørens ansvar, og jeg forutsetter at det er innenfor norsk lov.