Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:635 (2008-2009)
Innlevert: 04.02.2009
Sendt: 05.02.2009
Besvart: 12.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til min interpellasjon vedrørende nakkeskader i Norge. Ved sitt svar uttaler Statsråden at ICD 10 er det diagnoseverktøyet som skal brukes av helsevesenet i Norge. Nakkeskader er en skade som ofte er til behandling av rettssystemet (trygderetten, NPE og domstolene) i Norge. Statsrådens og helsedirektoratets uttaleser om at ICD 10 skal være diagnoseverktøyet som skal brukes er interessant.
Hvor mange rettsavgjørelser er avsagt med grunnlag i ICD 10 som diagnoseverktøy i Norge?

Begrunnelse

Henviser her til min interpellasjon og statsrådens og Helsedirektorats uttalelser under interpellasjonen fra meg og svar på skriftlige spørsmål.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Nasjonal statistikk som kan besvare representanten Fredriksens spørsmål er ikke tilgjengelig, og kan kun lages ved gjennomgang av rettsprotokoller.

Helsedirektoratet opplyser forøvrig at ICD-10 er et klassifikasjonssystem som deler inn sykdommer, skader, symptomer og andre helserelaterte problemer og kontaktårsaker inn i bestemte kategorier. Når man har diagnostisert en pasient, for eksempel kommet frem til at en pasient har en bestemt skadediagnose, kan denne skaden tilordnes en ICD-10 kategori som gjelder for denne skaden. En slik kategorisering gir grunnlag for statistikk om helsetjenester og/eller helserelaterte problemer i befolkningen. ICD-10 gir imidlertid ingen føringer for hvordan diagnostiske prosesser skal finne sted. ICD-10 er med andre ord ikke normerende for hvordan diagnostikk og utredning skal utføres i helsetjenesten.

Jeg viser i denne sammenheng til mitt svar under interpellasjonen om nakkeskader 8. januar i år og svar på spørsmålene nr. 451, 274 og 210 i samme sak. Det skal nå etableres en dialog mellom pasientorganisasjoner og Helsedirektoratet for å komme videre og oppnå enighet om behandlingen av nakkeskader i Norge.