Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:644 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): 10 pst. av luftfartsulykker i Norge skyldes kollisjon med kraftledninger, og slike luftfartshindringer skal i henhold til gjeldende forskrift om merking av luftfartshinder (BSL E 2-2) merkes med fargede markører med en diameter på minst 0,8 meter.
Har samferdselsministeren i forbindelse med de nye forskriftene vurdert moderne radar- eller GPS-baserte varslingssystemer?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Luftfartstilsynet har fått delegert forskriftskompetanse på dette området. Tilsynet opplyser at de har utarbeidet utkast til ny forskrift om merking av luftfartshinder, som vil bli sendt på høring i løpet av nærmeste fremtid. Forventet ikrafttredelse er 1. januar 2010. Luftfartstilsynet opplyser videre at de i utkast til ny forskrift foreslår skjerpede krav til merking av merkepliktig luftfartshinder. Det vil ikke bli foreslått å endre definisjonen av hvilke luftfartshinder som er merkepliktige, men det vil bli foreslått krav til bruk av elektroniske varslingsordninger, herunder radar, for å gi bedre merking av lengre kabelspenn.