Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:651 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hva er årsaken til at statsråden velger å gå bort fra prinsippet om deltagelse på NNI-nivå i ESAs programmer som ble varslet som et uttalt nivå i Berlin i 2005, og betyr denne reduksjonen at statsråden nedprioriterer målsetningen om romvirksomheten som et industrielt verktøy i norsk næringspolitikk?

Begrunnelse

I forbindelse med ministerrådsmøtet i Berlin i 2005, uttalte den nåværende regjering at målsetningen var at Norge skulle delta på NNI-nivå i ESAs nye frivillige programmer. Dette kommer i tillegg til deklareringen på NNI-nivå i obligatoriske programmer som er en følge av medlemskapet i ESA. Norges deklarering i Berlin i 2005 tilsvarte om lag et NNI-nivå. I deklareringen i Haag i 2008 la man seg 90 millioner euro under et norsk NNI-nivå.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen la grunnlaget for et kraftig løft i norsk romvirksomhet ved å gå tungt inn i programmer som startet opp etter ministerrådsmøtet i Berlin i 2005. Forpliktelsene Norge påtok seg lå nær opp til en NNI-andel (andel basert på landenes relative nasjonalinntektsnivå) av de nystartede programmene. De fleste av disse programmene løper fremdeles, og gir et betydelig nivå på norske ESA-aktiviteter.

Nye bevilgninger til internasjonal romvirksomhet må sees i sammenheng med tidligere inngåtte forpliktelser. På ministerrådsmøtet i 2008 inngikk Norge nye forpliktelser i programaktiviteter med oppstart fra og med 2009 på til sammen 90 mill. euro, eller 719 mill. kroner (med en eurokurs på 7,9885). Etter Haag har Norge 183 mill. euro i utestående forpliktelser i internasjonal romvirksomhet. Jeg fastholder at regjeringen med dette har en betydelig aktivitet innen romvirksomhet.