Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:654 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 13.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Når kan vi forvente at det kommer på plass et flytogtilbud fra Drammen og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å legge til rette for et slikt tilbud?

Begrunnelse

I en pressemelding fra samferdselsministeren i mars 2007 lovet statsråden at folk i Drammen kunne reise med Flytoget til og fra Gardermoen hovedflyplass fra sommeren 2008. Det er fremdeles ikke opprettet et flytogtilbud fra Drammen. Fra ulikt hold pekes det på at det mangler tilrettelegging ved Drammen stasjon for at et slikt tilbud kan komme på plass.
Flytoget AS representerer en positiv drivkraft for et mer moderne togtilbud i Norge. Det er viktig at det legges til rette for at Flytoget AS kan utvide sin virksomhet til også å betjene Drammen stasjon.
Jeg vil peke på at satsingen på togdrift på et kommersielt grunnlag gjennom Flytoget har vært en suksess. Flytoget kan vise til gode resultater gjennom stor tilfredshet blant sine kunder og sine ansatte. Flytoget ble kåret til Norges beste arbeidsplass i Norge, 2008 gjennom "Great Place to Work" undersøkelsen og Norges sterkeste merkevare gjennom BIs kundebarometer 2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Prosjektet om tilpasninger av anleggene på Drammen stasjon for å kunne benytte Drammen som endestasjon for Flytoget, ble siste gang omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009), jf. Sside 129. Det framgår av proposisjonen at hovedtyngden av arbeidene med ombyggingen av signal- og sikringsanleggene er planlagt gjennomført i første kvartal 2009 slik at sporforbindelsen kan tas i bruk av Flytoget i mai 2009.

Jeg har nå fått opplyst fra Jernbaneverket at sluttføringen av arbeidene på Drammen stasjon må legges til en periode uten togtrafikk på stasjonen. Jernbaneverket legger derfor opp til å kunne fullføre arbeidene sommeren 2009 i samme periode som Drammen stasjon likevel må stenges på grunn av andre arbeider på Drammensbanen som bl.a. omfatter innkoblingen av firesporsløsningen på Lysaker stasjon. Dette opplegget vil gjøre det mulig for Flytoget å kunne starte opp flytogtrafikk fra Drammen fra høsten 2009.