Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:659 (2008-2009)
Innlevert: 05.02.2009
Sendt: 06.02.2009
Besvart: 12.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at Hallingdal Sjukestugu opprettholder dagens sengekapasitet på 14 sengeposter, og i fremtiden kan gi et enda bedre helsetilbud til innbyggere og turister i Hallingdal?

Begrunnelse

Helse - og omsorgsministeren har vært på Hallingdal Sjukestugu for å lære. Kort tid etterpå så har det kommet mange uklare signaler om Hallingdal Sjukestugu må legge ned sengeplasser, opprettholde på dagens nivå og evt. styrke Hallingdal Sjukestugu.
Via media kan jeg lese at Sykehusdirektør Unn Teslo både har sagt at hallingdalkommunene må betale for å opprettholde dagens nivå, ellers vil sengeplasser blir nedlagt. Men i de senere dager kommer det frem i Hallingdølen at det ikke skal bli nedlagt noen sengeplasser. Fremtiden for Hallingdal Sjukestugu virker for folk flest ganske uviss.
Viser til fire spørsmål som avisen Hallingdølen har prøvd å få svar på. Les leder i Hallingdølen (side 2), tirsdag 3. februar 2009. Håper og ber om at statsråden kan svare undertegnede på disse spørsmålene, i samme svar som statsråden svarer i ovennevnte spørsmål.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Ifølge Helse Sør-Øst RHF har det ikke vært intensjonen fra Ringerike sykehus sin side å gi uttrykk for at senger ved Hallingdal sjukestugu skal nedlegges, dersom kommunene ikke ønsker å gå inn på en samarbeidsmodell om døgnplasser. Ringerike sykehus HF og ordførerne har avtalt et møte 6. mars for å følge opp møtet i Samarbeidsutvalget 23. januar og for å avklare eventuelle misforståelser rundt dette. Utvikling av helsetilbudet ved Hallingdal sjukestugu må skje i et tett samarbeid mellom sykehuset og kommunene til befolkningens beste.

Hallingdal sjukestugu er et godt helsetilbud for befolkningen i regionen. Dette kunne jeg med selvsyn registrere på mitt besøk der i desember. I arbeidet med samhandlingsreformen er vi særlig opptatt av å se på økonomiske og juridiske virkemidler som stimulerer til god samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. I samhandlingsreformen vil det å finne fram til økonomiske insentiver som støtter opp under den typen aktiviteter som for eksempel skjer ved Hallingdal sjukestugu, ha et sentralt fokus.