Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:667 (2008-2009)
Innlevert: 09.02.2009
Sendt: 09.02.2009
Besvart: 16.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fortsatt er det ikke tatt avgjørelse på valg av veistrekningen, ny E6 fra Minnesund til Hedmark grense. Saken har i lang tid ligget i Miljøverndepartementet til behandling. Det at ikke departementet har tatt en beslutning skaper usikkerhet og forsinkelser i prosjekteringen og utbyggingen av strekningen. Dagens vei er også en av landets mest ulykkesbelastede strekninger, og det er viktig at man snarest kommer i gang med utbyggingen.
Når vil statsråden fatte beslutning på hvor den nye E6 skal gå, så arbeidet kan fortsette?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen i Stange og Eidsvoll kommuner er i Miljøverndepartementet til behandling. Miljøverndepartementet skal avgjøre valg av traséer fordi Statens vegvesen og Jernbaneverket har fremmet innsigelser til kommunenes vedtak. Saken er svært omfattende og konfliktfylt og har derfor tatt tid.

Miljøverndepartementet behandler saken i samråd med andre berørte departementer, blant annet Samferdselsdepartementet. Saken er høyt prioritert, men jeg kan ikke angi eksakt når beslutningen vil foreligge.