Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:696 (2008-2009)
Innlevert: 12.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 19.02.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva mener statsråden om at lærere og elever brukes til renhold og vaktmestertjeneste fordi det kuttes i skolenes budsjetter?

Begrunnelse

I Drammens Tidende 10. februar kan man lese at Nedre Eiker kommune har kuttet i skolebudsjettene, og at lærere og elever selv må ta ansvar for deler av renholdet. Det er nå lagt ut kluter i alle klasserom, og i realiteten vil det bli elevene som tar seg av vaskearbeidet, eller lærerne må bruke av planleggingstiden sin. De nye arbeidsoppgavene for lærerne på skolen er blant annet vask av pulter, vanning av blomster, ta ned gardiner når de skal vaskes, tømming av søppel og rengjøring av datamaskiner. Lærerne sier de er redd for at opptil to timer av elevenes undervisningstid vil bli brukt på dette arbeidet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Skolen skal formidle kunnskap og læring og lærernes oppgaver er knyttet til dette. Det følger av opplæringsloven med forskrifter at elevenes undervisningstid skal brukes i tråd med det fastsatte læreplanverket, og elevene har krav på et minstetimetall. Lærernes oppgaver reguleres av arbeidskontrakten deres og er først og fremst en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Jeg er ikke kjent med denne konkrete saken og kan ikke kommentere den spesielt. Dersom noen mener at elevene på en urettmessig måte må delta i aktivitet som de ikke er forpliktet til, vil det være korrekt å ta saken opp med fylkesmannen som tilsynsinstans. Fylkesmannen vil da kunne foreta en prøving av saken på grunnlag av innhentede opplysninger.

Jeg vil understreke at skoledagen må organiseres slik at timene brukes til læring og formidling av kunnskap.