Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:697 (2008-2009)
Innlevert: 12.02.2009
Sendt: 12.02.2009
Besvart: 20.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Endringer i tolloven og forskriftene til denne har satt en stopper for salg av ufortollede alkohol- og tobakksvarer på "MS Bergensfjord" når skipet seiler mellom Bergen og Stavanger. For tilsvarende ferjetrafikk på Oslofjorden gjelder ikke dette forbudet.
Vil statsråden medvirke til å få endret denne urimelige forskjellsbehandlingen?

Begrunnelse

Grunnet endringer i tolloven og forskriftene til denne har ferjeselskapet Fjord Line måttet stanse salget av ufortollede alkohol- og tobakkvarer om bord på "AS Bergensfjord" når båten seiler mellom Bergen og Stavanger.
Selskapet har siden 1993, i likhet med andre tilsvarende selskap, hatt dispensasjon for salg av slike varer når passasjerselskapet seiler i indre farvann. Endringen av tolloven og forskriftene til denne har nå ført til at selskaper som trafikkerer Oslofjorden får en forenkling og slipper å søke dispensasjon i framtiden.
For selskap som har tilsvarende trafikk på Vestlandet fører lovendringen, og det som var ment som en forenkling at man fratas muligheten for å søke om dispensasjon. Fjord Line og de reisende mellom Bergen og Stavanger behandles dermed på en annen måte enn selskap som har ferjetrafikk i Oslofjorden. Det framstår som uforståelig og urimelig.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter høring i 2008 ble det gjort enkelte endringer i ny forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 om toll og vareførsel (tollforskriften) med virkning fra 1. januar 2009. Bakgrunnen for flere av endringene var bl.a. å sette en stopper for forsøk på omgåelser av tidligere regler om avgiftsfritt (”tax free”) salg om bord på ferger. Endringene innebærer presiseringer og kodifisering av praksis som tidligere ikke nødvendigvis fulgte direkte av det formelle regelverket.

I tollforskriften er det bl.a. presisert et forbud mot å selge taxfree-varer i innenriks fart/indre farvann. Oslofjorden er unntatt slik at avgiftsfritt salg likevel kan skje i indre farvann. Begrunnelsen er lang praksis for å godta slikt salg og dessuten spesielle forhold ved Oslofjorden som tilsier at fergene er nødt til å seile ganske lenge i indre farvann på sin vei til og fra utlandet.

Det blir likevel ikke riktig å vise til unntaket for Oslofjorden for å begrunne at Fjord Line AS skal behandles likt med fergene som går der. Faktum er jo at Fjord Line AS ønsker å selge avgiftsfrie varer innenriks på strekningen mellom Stavanger - Bergen på tur til eller fra utlandet. Det samme ville bli lagt til grunn for en ferge som seilte i Oslofjorden f.eks. fra Oslo til Sandefjord og deretter til Kiel. Avgiftsfritt salg mellom Oslo og Sandefjord ville vært forbudt. Prinsippet blir altså det samme for alle ferger; avgiftsfritt salg er ikke lov før fartøyet er på sin vei til og fra utlandet.

Dispensasjonen som tollregionen tidligere har gitt Fjord Line AS kan ikke videreføres etter nye regler. Blant annet ut fra kontrollmessige hensyn anser jeg at avgiftsfritt salg ikke bør være lov før fartøyet er på sin vei direkte til og fra utlandet.