Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:709 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 13.02.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 24.02.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Kan kommunalministeren forsikre at det blir en rask avklaring på spørsmålet om hvem som skal overta Kommunekredit for å sikre konkurranse i utlånsmarkedet til kommunene?

Begrunnelse

Etableringen av kommunekredit i Trondheim har vært svært vellykket, ikke minst med tanke på konkurransen i utlånsmarkedet for kommunesektoren. Det har lenge vært klart at eksportfinans ønsker salg av Kommunekredit. Prosessen har tatt lang tid, noe som er uheldig da det ikke bare rammer kommunekredit men også velferdstilbudet i kommunene. Kommunene står overfor tap på inntil 40 mill. kr i måneden i økte rentekostnader noe som er alvorlig i en tid da norske kommuner er rammet av finanskrisen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kommunekreditt er et heleiet datterselskap av Eksportfinans, og det er styret i Eksportfinans som har ansvaret for å vurdere eierskapet og å forberede eventuelle forslag om salg for besluttende organer. Staten eier 15 prosent av aksjene i Eksportfinans. De øvrige aksjene er eiet av 26 forretnings- og sparebanker.

Departementet er kjent med at styret i Eksportfinans, med bistand fra ekstern rådgiver, arbeider med å se på ulike strategiske muligheter for Kommunekreditt, herunder salg. Regjeringen er opptatt av at det kan finnes en løsning som bidrar til å sikre gode lånemuligheter til kommunene og tilstrekkelig konkurranse i markedet. Jeg viser til den pressemeldingen som statsministerens kontor sendte ut 27. november i fjor, hvor jeg uttalte at staten sammen med de øvrige eierne i Eksportfinans ville bidra aktivt til en god strukturell løsning, slik at Kommunekreditt fortsatt kan bidra til god konkurranse på kommunelånmarkedet.

Ifølge Eksportfinans har flere aktører meldt sin interesse for å overta virksomheten i Kommunekreditt, og det pågår for tiden konkrete forhandlinger. Eksportfinans sa, da de i desember 2008 startet prosessen med å vurdere strategiske muligheter for Kommunekreditt, at de tok sikte på at den ville være sluttført innen tre til fire måneder etter oppstart.