Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:715 (2008-2009)
Innlevert: 13.02.2009
Sendt: 16.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har ved en rekke anledninger, og senest i Dagsnytt18 den 12.02.09, hevdet at "Fremskrittspartiets egen nestleder Per Sandberg har erklært at Fremskrittspartiet skal vinne velgere på å så tvil om klimatrusselen og gå mot klimatiltakene." Utsagnet forsimpler debatten, og Statsråden burde vite at påstanden ikke reflekterer FrPs politikk eller tilnærming til klimadebatten, noe FrPs mange forslag på Stortinget burde være bevis godt nok på.
Kan statsråden gi en kildehenvisning for sin påstand?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Klimatrusselen er en av vår tids største utfordringer, og det er svært viktig at det så raskt som mulig iverksettes tiltak som gir resultater i form av redusert konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren.

I februar 2008 møtte jeg nestleder i Fremskrittspartiet Per Sandberg til debatt i Politisk kvarter. I en påfølgende nyhetsartikkel publisert av NRK, datert 18. februar 2008, heter det at Per Sandberg mener at Fremskrittspartiet kan vinne like mange velgere på en alternativ klimapolitikk som på kampen mot innvandring. Artikkelen viser også til at Fremskrittspartiet ønsker å benytte andre forklaringsmodeller enn det FN sitt klimapanel gjør.

Det er liten tvil om at det foregår en global oppvarming, og etter mitt syn er det derfor svært viktig at alle ansvarlige politikere er med på å understreke alvoret og støtte opp under viktige klimatiltak.