Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:729 (2008-2009)
Innlevert: 17.02.2009
Sendt: 18.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er statsråden enig i at helsekortet i sin nåværende form og farge er unødvendig stort og prangende, og vil statsråden i så tilfelle ta et initiativ for at trygdekortet kan få en mer diskré utforming på linje med eksempelvis helse, bank og førerkort?

Begrunnelse

Alle uføre og pensjonister får utlevert et trygdekort som skal være et dokument som skal fremvises ved kjøp av ulike tjenester, tjenester hvor det er nødvendig å dokumentere at en innehar visse rettigheter. Utfordringen for mange trygdete er at trygdekortet i sin utforming er stort og upraktisk. I tillegg er kortet veldig iøynefallende med sin sterke oransje farge, noe som gjør at mange trygdete føler at de ved bruk av kortet opplever liten diskresjon. Trygdekortet er også så stort at det ikke går ned i en vanlig lommebok eller kortholder, hvor det er naturlig å oppbevare dette. I dag finnes blant annet helsekort laget i plast og i samme størrelse som bankkort og førerkort. Brukere av trygdekortet som har henvendt seg til meg ønsker at trygdekortet blir laget i en mer hendig og diskré størrelse og ikke så "utleverende" som dagens trygdekort.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Ved innvilgelse av uføreytelse (tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon) og alderspensjon får mottakerne utlevert et kort som blant annet gir rett til rabatt på offentlige kommunikasjonsmidler, også kalt honnørrabattkort. Kortet som utstedes av Arbeids- og velferdsetaten er utarbeidet i samarbeid med Samferdselsdepartementet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at de to partene er kjent med de problemstillingene som stortingsrepresentant Kjønaas Kjos reiser. Etter det jeg har skjønt, har det i senere tid også vært reist spørsmål om mulighet for misbruk av kortet, blant annet i et innslag på TV. Det ble avholdt et møte mellom Arbeids- og velferdsetaten og Samferdselsdepartementet den 19. februar 2009 der man drøftet utfordringer knyttet til dagens kort og mulighetene for å utarbeide et nytt honnørrabattkort. Målet er å få på plass et kort som er mer hensiktsmessig utformet, ikke virker stigmatiserende og ikke lar seg like lett misbruke. Det er berammet et nytt møte i april mellom de to partene.

Utvikling og implementering og drifting av et nytt kort har imidlertid også en kostnadsmessig side som må avklares, herunder spørsmålet om ansvarsdeling. Dette har så langt ikke vært vurdert.

Forutsatt at man får på plass et system for ansvarsfesting og finansiering, vil problemene som i dag er knyttet til honnørrabattkortet kunne løses innen relativt kort tid.