Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:730 (2008-2009)
Innlevert: 17.02.2009
Sendt: 18.02.2009
Besvart: 23.02.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): President Hugo Chávez i Venezuela har nylig vunnet en folkeavstemning i landet som vil gjøre det mulig å sitte som president på ubestemt tid. Flere uavhengige medier og organisasjoner tolker dette som et ytterligere skritt i retning av diktatur. Menneskerettighetsorganisasjoner melder om stadig tøffere arbeidsforhold samt innskrenkninger i forsamlings-, presse- og ytringsfriheten.
Hvordan vurderer utenriksministeren situasjonen i Venezuela i lys av den siste tids hendelser?

Begrunnelse

Den 15. februar 2009, tretten måneder etter det første forsøket i desember 2007, vant president Hugo Chávez en folkeavstemning som vil gjøre det mulig å inneha presidentembetet på ubestemt tid.
Menneskerettighetsorganisasjonen Freedom House viser i sin rapport for 2008 at opposisjonen i landet arbeider under stadig vanskeligere forhold. Opposisjonelle blir i mange tilfeller også svartelistet av offentlige institusjoner kontrollert av Chávez, noe som gjør det vanskelig å få jobb og dermed forsørge seg selv og sin familie. Korrupsjon og vennetjenester gjennomsyrer samfunnet og er en medvirkende årsak til at Venezuela scorer blant de dårligste landene i hele Mellom- og Sør Amerika på Transparency International sin korrupsjonsindeks for 2008.
Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch viser i sin landrapport fra januar 2009 at Venezuela mangler et reliabelt, uavhengig domstolsystem. Chávez regjering har fjernet landets høyesterett som et uavhengig organ ved å innsette egne partifolk i viktige embeter.
Regjeringen diskriminerer overfor medier som ikke deler dens synspunkter og journalister mottar sterke insentiver for å drive selvsensur.
I mars 2005 ble det vedtatt skjerpinger i landets straffelov som gjør det kriminelt å ærekrenke offentlige personer og institusjoner. Regjeringen har også systematisk brutt arbeidstakernes rettigheter ved å undergrave etablerte fagforeninger for så å opprette tilsvarende foreninger som støtter Chávez politiske linje. Lokale og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner er effektivt forsøkt diskreditert ved å koble disse opp til USA og Vesten.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Med over 54 prosent av stemmene i folkeavstemningen i Venezuela 15. februar i år fikk president Hugo Chávez støtte for sine forslag til endringer av grunnloven som tillater alle folkevalgte politikere å stille til gjenvalg et ubegrenset antall ganger. Resultatet innebærer at Chávez igjen kan være kandidat ved presidentvalget i 2012, men det gir naturligvis ingen garanti om seier.

Folkeavstemningen ble i det store og det hele gjennomført i samsvar med vanlige demokratiske spilleregler, og det er ingen grunn til å tro at resultatet ikke reflekterer de politiske styrkeforhold i landet.

Den politiske situasjonen i Venezuela er polarisert. Opposisjonen har imidlertid erkjent nederlaget, og resultatet antyder at de kan komme sterkere tilbake ved neste korsvei. I likhet med andre land tar Norge folkeavstemningen til etterretning, men vil samtidig følge opp det viktige arbeidet menneskerettighetsorganisasjoner gjør i Venezuela.