Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:746 (2008-2009)
Innlevert: 19.02.2009
Sendt: 19.02.2009
Besvart: 02.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hva er statsrådens kommentar til farene for utslipp av kreftfremkallende stoffer ved CO2-fangst på Mongstad, og kan statsråden garantere at Regjeringen ikke vil gå for en løsning som kan gå på bekostning av liv og helse til innbyggerne i Nordhordland?

Begrunnelse

NRK Hordaland meldte 18. februar at renseteknologien som er planlagt tatt i bruk for CO2-rensing av gasskraftverket på Mongstad kan medføre utslipp av kreftfremkallende stoffer til luft. NRK baserer seg på en artikkel i Teknisk Ukeblad som omhandler et nytt prosjekt i regi av Norsk institutt for luftforskning (NILU) som skal undersøke faren for økt lokal forurensning ved CO2-fangst.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen mener at Norge har et betydelig medansvar for å få på plass teknologi som kan bidra til å redusere klimagassutslipp og samtidig sikre tilgang på energi. Dette er bakgrunnen for at regjeringen vil bidra til å utvikle teknologier slik at CO2-håndtering kan realiseres nasjonalt og internasjonalt.

Det er viktig at CO2-håndtering ikke introduserer nye helse- og miljøproblemer. Problemstillingen knyttet til mulig helserisiko ved utslipp av aminer til luft tas derfor meget alvorlig i det pågående planleggingsarbeidet på Mongstad. Det pågår flere forsknings- og utviklingsprosjekter som kartlegger og undersøker eventuelle virkninger av aminer på helse og miljø, inkludert eventuell kreftrisiko.

Jeg legger til grunn at det ikke vil være aktuelt å gi nødvendige myndighetstillatelser og konsesjoner til aminbasert CO2-fangst på Mongstad dersom slik aktivitet er helseskadelig.