Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:758 (2008-2009)
Innlevert: 20.02.2009
Sendt: 23.02.2009
Besvart: 10.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Europower februar 2009 melder at Norges Naturvernforbund skal sponses av Statnett med en halv million kroner de neste to år. Norges Naturvernforbund driver med politisk påvirkning, noe Naturvernforbundets leder bekrefter i avisen. Statnett er statlig, heleid selskap som driver monopolvirksomhet. Kundene kan ikke velge bort Statnett som leverandør.
Mener statsråden det er riktig at Statnett sponser organisasjoner som driver politisk påvirkning, og hvor mange andre statlige selskap/foretak gjør det samme?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statnett har inngått en ny samarbeidsavtale med Norges Naturvernforbund som innebærer at Naturvernforbundet mottar om lag 250 000 kr i året. Avtalen gir blant annet Statnett mulighet til å drøfte selskapets miljøstrategi og planer med Naturvernforbundet. Naturvernforbundet arrangerer også samlinger for tillitsvalgte med det formål å gi tilstrekkelig opplæring i spørsmål som berører Statnetts virksomhet. Statnett skal være bidragsyter på disse samlingene.

Statnett som foretak må selv vurdere nytten og hensiktsmessigheten av samarbeidsvirksomheten. Ut fra Statnetts virksomhet bør slik virksomhet være av relativt beskjedent omfang.

Av de heleide selskapene som Olje- og energidepartementet forvalter eierskapet til, er jeg blitt gjort kjent med at to av fem selskap har slike avtaler med miljøvernorganisasjoner. Statnett har i tillegg til avtalen med Norges Naturvernforbund en tilsvarende avtale med Bellona, mens Gassco på nasjonalt plan har gitt støtte til Zero og Bellona på totalt 20 000 kr.