Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:766 (2008-2009)
Innlevert: 23.02.2009
Sendt: 23.02.2009
Besvart: 04.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kan statsråden oversende et oppdatert digitalt høyoppløselig Norgeskart som viser ÅDT på samtlige stamveier, med kategorier for ÅDT på henholdsvis 0-1.500, 1.500-4.000, 4.000-8.000, 8.000-12.000, 12.000-20.000, 20.000-50.000 og >50.000?

Begrunnelse

Vegnormalene fra mai 2008 har ulike dimensjoneringsklasser for ÅDT på henholdsvis 0-1.500, 1.500-4.000, 4.000-8.000, 8.000-12.000, 12.000-20.000 og >20.000. Hovedrapporten for stamveiutredningene fra oktober 2006 inneholder et Norgeskart (side 23) som viser ÅDT på stamveiene, men der brukes kun kategoriene ÅDT 0-2.800 og ÅDT >2.800. Nasjonal Vegdatabank er tilgjengelig på nettet, men viser kun trafikkmengde for en liten del av landet av gangen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet har med bakgrunn i spørsmålet rettet en henvendelse til Vegdirektoratet.

Jeg vedlegger et digitalt kart i pdf-format som viser ÅDT på stamvegnettet inndelt i de kategorier som stortingsrepresentant Hoksrud etterspør.

Vegdirektoratet gjør oppmerksom på at det er utfordringer knyttet til å håndtere denne typen kartdata som vedlegg til dokumenter, da datamengdene blir svært store. Direktoratet har valgt en løsning som bør være anvendelig til bruk på de fleste PC'er, og som kan åpnes med ordinær programvare.

Direktoratet opplyser at det ved uttegning bør benyttes A2 format for å skape en brukbar oversikt. Størrelsen på tegnforklaringen er tilpasset dette uttegningsformatet.

Vedlegg til svar:

Digitalt kart fra Vegdirektoratet.