Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:770 (2008-2009)
Innlevert: 24.02.2009
Sendt: 24.02.2009
Besvart: 03.03.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Den norske stat har ingen stedlig representasjon i Taiwan. EU Kommisjonen og våre naboland Sverige, Danmark og Finnland har alle representasjonskontorer i landet.
Vil utenriksministeren nå ta initiativ til at også Norge nå kan etablere offisiell norsk tilstedeværelse i Taiwan slik at de gjensidige interesser og samarbeide nå kan utvides og utvikles?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norges Eksportråd etablerte kontor i Taipei på begynnelsen av 90-tallet. Kontoret ivaretok norske kommersielle interesser og utførte også enkelte oppgaver for Utenriksdepartementet, herunder utstedelse av visa til Norge. Eksportrådet besluttet imidlertid 21. februar 2002 å nedlegge kontoret. Bakgrunnen for vedtaket var at grunnlaget for å ha et eget kontor i Taipei ikke lengre var tilstede: den økonomiske situasjonen på Taiwan var i negativ utvikling, norsk eksport hadde stagnert og norske bedrifters interesse for Taiwan var betydelig redusert.

Siden kontoret ble lagt ned i 2002 har det vært få endringer knyttet til norske næringslivsinteresser på Taiwan. Kun fem norske selskaper er fast etablert, og totalt 14 norske husstander er registrert. Disse tall har vært stabile gjennom flere år. Etter at Eksportrådet la ned sitt Taipei-kontor, ble Norges konsulære behov overført til Danmark gjennom en bilateral representasjonsavtale. Denne avtalen fungerer tilfredsstillende for norske myndigheter.

Andre land, herunder våre naboland, er etablert med sine respektive handelskontor på Taiwan. Både Finland, Sverige og Danmark har imidlertid en betydelig mer omfattende økonomisk aktivitet og tilstedeværelse enn hva som er tilfellet for norske bedrifter.

Beslutningen om å legge ned Norges representasjonskontor i Taipei var basert på reelle næringsmessige beveggrunner. Norges Eksportråd vurderte handelsaktiviteten mellom Norge og Taiwan som for liten til å kunne opprettholde et eget norsk representasjonskontor. Ut fra oppdaterte tall er det lite som tyder på at nivået i handelsforbindelsene har steget betydelig siden den gang. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at beslutningen om nedleggelse og opprettelse av handelskontor i utlandet i dag sorterer under Innovasjon Norge og ikke under Utenriksdepartementet.