Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:783 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 05.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2008 var innføring av hørselscreening på landets fødeinstitusjoner i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for syn, hørsel og språk hos barn et krav. I budsjettet til Haukeland Universitetssykehus står det at dette ikke skal starte opp, og fra flere andre sykehus har foreldre erfaring med at screening ikke blir gjort til tross for at utstyret er tilgjengelig.
Kan statsråden forsikre om at hørselscreening av nyfødte blir fulgt opp i tråd med oppdragsdokumentene?

Begrunnelse

Det er viktig å foreta hørselscreening av nyfødte slik at hørselstap kan avdekkes, og tiltak kan settes i gang raskt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helsedirektoratet har gjennom nasjonale faglig retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (IS-1235) anbefalt hørselsscreening av alle nyfødte ved måling av såkalte stimulerte otoakustiske emisjoner (OAE). Screeningen skal som hovedregel gjøres i barselavdeling og nyfødtintensivavdeling. Hørselsscreening av nyfødte er begrunnet i dokumenterte resultater av tidlig habilitering (innen seks måneders alder). En vellykket tidlig habilitering består av samvirke mellom audiologiske tiltak, eventuelt cochlea implantat og audiopedagogiske tiltak.

De faglige anbefalingene var bakgrunnen for at det i oppdragsdokumentene til regionale helseforetak for 2008 ble tatt inn et styringskrav om innføring av hørselsscreening av nyfødte ved landets fødeinstitusjoner.

I ”Årlig melding for 2008” rapporterer samtlige regionale helseforetak, inkludert Helse Vest RHF, at alle fødeinstitusjoner har innført hørselsscreening av nyfødte.