Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:790 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 05.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til Dokument skriftlig spørsmål nr. 526 (2008-2009). Slik jeg oppfatter helseministeren skal behandling med Tysabri gi DRG poeng.
Kan statsråden redegjøre for hvorvidt Tysabri i dag gir DRG-poeng på lik linje med MS-behandling med selvadministrerte legemidler, som f.eks. Avonex, samt hvor mange kroner behandling med Tysabri i sykehus, utgjør gjennom ISF-ordningen?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Dokument skriftlig spørsmål nr. 526 (2008-2009). Slik jeg oppfatter helseministeren skal behandling med Tysabri gi DRG poeng.
Undertegnede ber derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til hvorvidt behandling av MS-pasienter med Tysabri i sykehus, utgjør DRG-poeng, samt hvor mye dette utgjør i antall kroner gjennom ISF-ordningen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Behandlingsepisoder der MS-pasienter behandles med Tysabri, vil i 2009 som hovedregel gi 0,15 DRG-poeng. Dette tilsvarer 1,95 DRG-poeng for en pasient som behandles med vanlig doseringsintervall. Dette utgjør om lag 2 100 kroner per behandlingsepisode og om lag 27 400 kroner per hele behandlingsår.

ISF-ordningen er et gjennomsnittssystem. Refusjonen for behandling med Tysabri er basert på en gjennomsnittsbetraktning der langt rimeligere utrednings- og behandlingstilbud er sammenstilt med kostbar behandling med Tysabri.

Denne grove gjennomsnittsbetraktningen er et resultat av at aktivitetsdata til nå har vært lite spesifikke. Det har derfor ikke vært mulig å skille behandlinger med Tysabri fra andre og rimeligere behandlinger. I 2009 er det lagt til rette for at sykehusene skal rapportere bruken av Tysabri til Norsk pasientregister. Dette vil kunne danne grunnlag for å vurdere en mer målrettet og differensiert ISF-løsning for kostbar infusjonsbehandling med for eksempel Tysabri fra 2010.