Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:793 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 05.03.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): De nordiske land er hver for seg og til sammen, små land og en liten region både i Europa og verden. Utnyttelse av felles ressurser i arbeidet med markedsføring og utvikling av reiselivet vil kunne bidra til flere turister og bedre utnyttelse av ressurser.
Hva mener statsråden skal til for å få et bedre nordisk samarbeid for å markedsføre Norden som en felles turistregion og reisemål?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er viktig å gjøre Norge bedre kjent som reisemål. Spesielt når vi kommer utenfor Europa ser vi at det er liten kunnskap om Norge og det vi har å tilby våre besøkende. Derfor har Regjeringen økt bevilgningen til markedsføring av Norge i utlandet vesentlig de siste årene.

Vi vet at turister fra markedene utenfor Europa sjelden kun besøker Norge. De besøker som oftest flere land i Norden, men Norge er en attraktiv del av reisen.

Jeg er enig i at vi må etterstrebe et sterkere nordisk samarbeid for å få mest mulig ut av de ressursene som settes inn for å få turister til Norge og våre naboland. Dette er også bakgrunnen for at Norge, Sverige og Danmark har opprettet et felles datterselskap som heter Scandinavian Tourist Board (STB). Alle reiselivsrettede aktiviteter i Japan, Kina, Sør-Korea og India gjennomføres i regi av STB. I tillegg gjennomfører STB enkelte mindre aktiviteter i øvrige asiatiske land og i Australia.

I det amerikanske markedet gjennomføres i utgangspunktet egne markedsaktiviteter for Norge. Innovasjon Norge har imidlertid kontorfellesskap i New York med de øvrige nordiske landene, og det er opprettet et felles selskap i USA som heter Scandinavian Tourist Board, Inc. Dette selskapet står for felles turistinformasjon og distribusjonsaktiviteter samt enkelte andre felles aktiviteter.

I Europa er Sverige, Danmark og Finland blant våre største konkurrenter. Det gjør at det i mindre grad er aktuelt med samkjøring av markedsføringsaktivitetene. Vi har likevel noen felles aktiviteter rettet mot turoperatører, spesielt i Sør-Europa. På enkelte av de store reiselivsmessene i Europa, blant annet i Tyskland, har Norge felles utstillerområde med de andre nordiske landene.

Vi har god kontakt med våre naboland og ser hele tiden på muligheten for felles aktiviteter. Innovasjon Norge deltar for eksempel i et felles Internettprosjekt i Asia, hvor også Finland er med og som er støttet av Nordic Innovation Center. Dette er et prosjekt med fokus på web 2.0, hvor man utvikler nye elektroniske kommunikasjonsløsninger. Vi vil også benytte vår deltakelse på Expo i Shanghai i 2010 til å gjennomføre et felles Skandinavisk reiselivsprosjekt.