Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:794 (2008-2009)
Innlevert: 26.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 11.03.2009 av justisminister Knut Storberget

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Jeg viser til mitt tidligere skriftlige spørsmål nr. 1495 (2007-2008), datert 5. september 2008. Ettersom denne saken, jf. vedlagte begrunnelse, fortsatt synes å være uavklart, finner jeg grunn til igjen å ta opp spørsmålet.
Vil justisministeren sørge for den dokumentasjon Økokrim er i besittelse av og som langt på vei vil frikjenne en trøndersk forretningsmann for at de beskyldninger brasilianske myndigheter har fremsatt mot han kommer inn i saken?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt tidligere skriftlige spørsmål nr. 1495 (2007-2008), datert 5. september 2008, og svar fra justisministeren. På TV2-nyhetene den 16. februar 2009 kommer det frem at den såkalte "Endelig rapport" fra Økokrim fortsatt ikke er tatt inn i de offisielle rettsdokumentene. Samtidig uttaler Økokrim at de ikke er kjent med denne problemstillingen, dette til tross for gjentatte henvendelser fra både norsk advokat og etter mitt forrige spørsmål også fra justisdepartementet. Jeg minner om at norske Økokrim må anses å ha et betydelig ansvar for den situasjonen forretningsmannen er havnet i, i Brasil.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I mitt svar på det tidligere spørsmål som ble stilt i denne saken, ble det formidlet opplysninger gitt fra Økokrim om den kontakt som har vært med brasilianske myndigheter i den aktuelle straffesak. Det ble fremhevet at den såkalte endelige økonomiske rapporten var blitt oversendt og gjort kjent for brasilianske myndigheter.

Det ble videre opplyst at norske etterforskere hadde vært i Brasil og avgitt rettslig forklaring om den endelige økonomirapporten overfor dommeren i saken, og hvor de involverte nordmenn og deres oppnevnte forsvarer var til stede og gitt anledning til å stille spørsmål.

Det er nå innhentet ny uttalelse fra Økokrim, som igjen opplyser at man har forholdt seg til at dommeren i saken den 30. juli 2008 besluttet at alle dokumenter mottatt fra norske myndigheter skulle inntas i saken.

Ut fra det opplyste må jeg trekke den konklusjon at den endelige norske rapporten har blitt formidlet på korrekt måte og at innholdet er blitt vurdert av den brasilianske domstol.

Slik saken nå står, kan det vanskelig sees at Justisdepartementet eller norsk påtalemyndighet kan foreta seg ytterligere i saken.