Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:796 (2008-2009)
Innlevert: 27.02.2009
Sendt: 27.02.2009
Besvart: 06.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvilke konsekvenser har innføring av gratisprinsippet i Grunnskolen hatt når det gjelder omfanget av skiturer, leirskoler, ekskursjoner, teaterbesøk og lignende aktiviteter, og hvilke evalueringer har departementet gjort i forhold til gratisprinsippet?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt at Grunnskolen skal være gratis. Gratisprinsippet betyr at skolen skal dekke utgifter ved alle arrangement i skolens regi. All foreldrebetaling skal være frivillig og ingen elever skal utelukkes fra aktivitet som følge av manglende betaling.
Mange skoler har redusert antall turer og ekskursjoner som følge av gratisprinsippet. Andre kan ha innført ulike former for skjult foreldrebetaling. Det har også kommet signaler om at enkelte skolen omgår gratisprinsippet ved å overlate ansvaret eller regien av turer og ekskursjoner til foreldre. På den måten kan for eksempel skoleturer bli arrangert i privat foreldreregi, noe som kan gjøre at eleven ikke er dekket av ordinært kommunal ansvar og forsikringsordninger.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Retten til gratis grunnskoleopplæring følger av opplæringsloven § 2-15. Regelen innebærer at elevene ikke kan pålegges å dekke utgifter tilknyttet opplæringen. I 2003 ble regelen endret slik at opphold på leirskole ble gjort gratis for elevene.

Kunnskapsdepartementet har ingen sentral oversikt over hvor mange ekskursjoner og andre skoleturer som blir avholdt ved de enkelte grunnskoler. Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) inneholder imidlertid tall på antall elever som planlegger å reise på leirskole. Tall fra 1. oktober 2007 viser at 65110 grunnskoleelever, av totalt 619322 grunnskoleelever, planla å reise på leirskole skoleåret 2007-2008. Dette utgjør cirka 10,5 % av alle elever i grunnskolen, noe som skulle tyde på at de aller fleste elevene i grunnskolen får tilbud om leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

Retten til gratis grunnskoleopplæring i opplæringsloven § 2-15 har ikke vært gjenstand for særskilt evaluering siden bestemmelsen ble endret i 2003 til også å omfatte leirskole. Praktiseringen av gratisprinsippet har imidlertid blitt kartlagt ved at fylkesmennene har gjennomført en rekke tilsyn med retten til gratis opplæring de senere årene. Tilsynene som har blitt gjennomført har vist at det er en økende bevissthet om regelens innhold, samtidig som det har blitt avdekket avvik fra regelverket ved enkeltskoler.