Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:818 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 03.03.2009
Besvart: 12.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På SDs hjemmeside under overskrift "Samferdselsløft over hele landet" vises en tabell for årene f.o.m. 1982 t.o.m. 2009 med tall i 2009 kr. for hhv. drift og vedlikehold, investeringer og bompenger. Tabellen gir et ufullstendig bilde av ressursbruken når alt regnes om til 2009 kr og ingen utvikling av relevante pris/kostnadsindeks vises.
Kan statsråden legge frem samme oversikt justert med forskjellen mellom konsumprisindeks og byggekostnadsindeks slik at årlig bruk av ressurser blir mer korrekt i forhold til årlig kjøpekraft?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vedlagt følger en tabell som viser hvilke prisomregningsfaktorer som er benyttet i forbindelse med tabellen på SDs hjemmeside under overskriften ”Samferdselsløft over hele landet” med vegbevilgninger for perioden 1982-2009. Det er lagt til grunn nasjonalregnskapsindekser for prisendringer til 2005, jf vedlagte tabell. For de resterende årene har departementet benyttet de prisprognosene som brukes i forbindelse med det enkelte års statsbudsjett.

År Indeks for drift/vedlikehold Indeks for investeringer

1983 1,052 1,031

1984 1,055 1,053

1985 1,054 1,074

1986 1,066 1,070

1987 1,091 1,097

1988 1,068 1,068

1989 1,001 0,996

1990 0,977 1,025

1991 1,039 1,009

1992 1,005 1,002

1993 1,010 1,002

1994 1,029 1,032

1995 1,028 1,036

1996 1,024 1,027

1997 1,032 1,036

1998 1,032 1,036

1999 1,033 1,035

2000 1,047 1,047

2001 1,041 1,044

2002 1,027 1,030

2003 1,024 1,022

2004 1,047 1,050

2005 1,047 1,051