Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:826 (2008-2009)
Innlevert: 03.03.2009
Sendt: 04.03.2009
Besvart: 16.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden medvirke til en styrking av den daglige trafikkinformasjon innefor togtrafikken, på lik linje med det Avinor har etablert innenfor flytrafikken?

Begrunnelse

I det siste har vi opplevd gjentatte innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. Dette går ut over de reisende og kan svekke togets stilling som et alternativ til bilbruk, særlig i den daglige pendlertrafikken. Det pekes blant annet på at oppdatert trafikkinformasjon ikke er god nok, og at det derfor er vanskelig for den enkelte å vurdere om man bør velge toget eller et annet alternativ. Denne situasjonen kan føre til at mange velger å benytte seg av bilen som førstevalg, snarere enn å ta sjansen på at toget er i rute. Innenfor flytrafikken er trafikkinformasjonen lett tilgjengelig på Avinors nettsider.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Trafikkinformasjon innen jernbane er et felles ansvar mellom togoperatørene og Jernbaneverket.

Togoperatørene er ansvarlige for å informere om forsinkelser og innstillinger til passasjerene i toget. Informasjonen gis gjennom interne høytaleranlegg i togene og direkte av ombordpersonalet i kontakt med passasjerene.

I tillegg til informasjon om bord i toget, tilbyr NSB i dag to informasjonstjenester til sine kunder. Den ene tjenesten er tilgjengelig på nsb.no og kalles ”Er toget i rute?”. På denne tjenesten kan kundene velge sin reisestrekning og se om det er problemer med sine avganger. Tjenesten innholder trafikkdata fra Jernbaneverket og trafikkmeldinger som produseres av NSB. ”Er toget i rute” kan sammenlignes med Avinors trafikkinformasjonstjeneste. Informasjonen som ligger på ”Er tog i rute”, skal alltid være oppdatert med den siste tilgjengelige informasjonen om togtrafikken. Den andre tjenesten er en SMS-tjeneste hvor kunden kan sende en melding med fra- og til- stasjon til 2188 og motta informasjon om de neste fire avgangene. Meldingen forteller om det er forsinkelser eller innstillinger på strekningen og koster 3 kr per melding. På samme måte som tjenesten på nettsidene til NSB, skal denne tjenesten alltid være oppdatert med den siste tilgjengelige informasjonen om togtrafikken.

NSB har legger betydelig vekt på å gi god trafikkinformasjon til kundene, og arbeider med flere konkrete forbedringstiltak. Blant annet har NSB, sommeren 2008, etablert en kundeveilederordning. Ved store problemer i trafikken, legger NSB til rette for å få kundeveiledere til stasjonene for å hjelpe de reisende. Kundeveilederkorpset består i dag av NSB-ansatte i vaktordning, og frivillige NSB-ansatte. Disse medarbeiderne veileder kundene til alternativ transport og gir informasjon på stedet. NSB jobber også med en modernisering av den eksisterende høytalerguiden, slik at informasjonen og servicen om bord i togene blir bedre.

Jernbaneverket er ansvarlig for at passasjerene får informasjon om trafikken på stasjonene gjennom tavler, monitorer og høytalere. Jernbaneverket er i ferd med å fornye og plassere ut flere slike informasjonsbærere. Dette er bl.a. en del av den satsingen som gjøres i Osloområdet gjennom det såkalte ”Prosjekt Oslo:” Ved større avvik i tografikken har det dessverre vist seg at Jernbaneverket har en del utfordringer i forhold til blant annet gjeldende dataverktøy og systemer. Dette resulterer beklageligvis i at de reisende ikke får god nok informasjon. Jernbaneverket jobber med å finne gode løsninger på dette, og Samferdselsdepartementet følger nøye med på dette arbeidet.

For å styrke samhandlingen mellom NSB og Jernbaneverket det gjelder trafikkinformasjon, arbeider de to for tiden med å etablere en avtale om informasjon ved trafikkavvik. Avtalen skal formalisere ansvar, samhandlingsmønster og krav til leveranse. Avtalen skal etter intensjonen være på plass før sommerferien og vil bidra til å koordinere de to organisasjonene bedre og heve leveransene.

Jeg er svært opptatt av at de reisende skal kunne stole på toget og at henholdsvis NSB og/eller Jernbaneverket gir rettidig og informativ informasjon i avvikssituasjoner. I styringsdialogen med NSB og JBV vil derfor Samferdselsdepartementet i tiden fremover følge ekstra opp virksomhetenes arbeid med bedring av trafikkinformasjon.