Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:831 (2008-2009)
Innlevert: 06.03.2009
Sendt: 09.03.2009
Besvart: 13.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Selskaper, også statseide, må stå fritt til å foreta due diligence og unnlate å gjøre investeringer. Samtidig kan store aktørers opptreden ovenfor samarbeidspartnere og leverandører få konsekvenser. Biofuel hevder at korrupsjonsanklager fra StatoilHydro er ubegrunnede, og ødeleggende for selskapet.
Vil statsråden undersøke hvordan StatoilHydro med sin dominerende stilling i norsk næringsliv opptrer i forhold til samarbeidspartnere og leverandører, herunder i denne saken?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad publiserte 23. februar 2009 en sak om korrupsjonsmistanker mot selskapet Biofuel. I følge saken mistenker StatoilHydro det Stavanger-basert biooljeselskapet for korrupsjon i Ghana. Opplysningene skal ha fremkommet under en såkalt due diligence.
Det fremgår videre:

"Så vidt Aftenbladet forstår skal den angivelige korrupsjonen ha foregått på Biofuels vegne, men kilden til opplysningene skal sitte i et annet norsk biooljeselskap, Perennial Bioenergy som eier 36 prosent av Biofuel. Begge selskapene har hovedkontor i Stavanger.
Opplysningene StatoilHydro har fått skal gå på ett av Perennials syv styremedlemmer. Vedkommende skal ha fortalt at han var med og betalte penger til en sentral plassert person i Ghana."

Den 4. mars 2009 meldte Stavanger Aftenblad at flertallet i Biofuel-styret har kastet kortene. Gründerne vil derimot fortsette og vurderer erstatningssøksmål mot StatoilHydro. Gründeren Arne Helvig uttaler at:

"Når vi ikke får kontakt med StatoilHydro, begynner vi å spekulere i hvorfor de ikke vil hjelpe oss å oppklare saken. Vi undrer oss også over at de ikke brakte alvorligheten av disse beskyldningene, som de fikk vite om i desember, videre til oss før 30. januar."

Biooljeselskapet har så langt investert nærmere 60 millioner kroner i Ghana.
Samtidig fremkom det at StatoilHydro avviser anklagene mot selskapet. I en skriftlig uttalelse fremholder selskapet at:

"StatoilHydro har aldri vært medeier i selskapet, vi har kun vært én av flere potensielle investorer. Det er derfor urimelig å tillegge StatoilHydro ansvar for selskapets situasjon."

Dagens Næringsliv omtaler saken 5. mars 2009, og Biofuel avviser igjen beskyldningene. I følge DN mislykkes selskapets pengejakt som følge av korrupsjonsanklagene. Selskapet mener samtidig at StatoilHydro ikke har villet dokumentere beskyldningene, og Biofuel vurderer derfor å politianmelde StatoilHydro.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: StatoilHydro ASA er som selskap underlagt allmennaksjeloven, som regulerer kompetansen mellom styret, daglig ledelse og aksjeeiere, og som danner rammen for allment aksepterte eierstyringsprinsipper i Norge.

Som stor eier i StatoilHydro er staten svært opptatt av at forholdet mellom selskapets styre, ledelse og aksjonærer respekteres og gjennomføres i praksis. Dette betyr at det er selskapets styre og ledelse som skal ha og ta ansvar for den forretningsmessige driften av selskapet.

I dokumentet regjeringens eierpolitikk er det formulert en rekke forventninger til selskaper med statlig eierandel, hvorav etiske hensyn er et viktig punkt. Som eier i StatoilHydro er jeg kjent med at selskapet har et velutviklet verdigrunnlag og et omfattende sett med etiske og samfunnsmessige retningslinjer.

Det er ikke naturlig for meg å gripe inn i en enkeltsak som fremstår som en forretningsmessig avgjørelse under selskapets kompetanse- og ansvarsområde.