Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:837 (2008-2009)
Innlevert: 06.03.2009
Sendt: 09.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Har statsråden oversikt over hvilke norske kakemiks - og puddingpulverprodusenter som regjeringen prøver å skjerme ved å ha særtoll på dette, og har finansministeren oversikt over hvor mange og hvilke utenlandske produsenter som presses ut av det norske markedet og norske forbrukere dermed går glipp av?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål nr 760 og nr 761.
I svaret fra statsråden om kakemiks skrives det at

"Det er eksempelvis en betydelig norsk produksjon av norsk kakemiks i dag fordelt på en rekke bedrifter".

Det kan i den sammenheng være interessant å få tall på hvor mange kakemiksprodusenter dette er snakk om.
I svaret fra statsråden om puddingpulver kommer det frem at det i 2007 ikke ble deklarert noen tollinntekter fra puddingpulver som inneholder kakao. Med andre ord; tollen hindrer norske forbrukere å ha et reelt valg hvis de ønsker å kjøpe puddingpulver av utenlandsk merke.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: For å gi svar på dette spørsmålet har jeg vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet og Statens Landbruksforvaltning (SLF).

Jeg vil gjerne presisere at verken kakemiks eller puddingpulver ilegges noen særtoll. Snarere tvert i mot har Norge i forbindelse med EØS-avtalen valgt å redusere tollsatsene for disse ferdigproduktene for å sikre konkurranse på bearbeidingsleddet. Den tollsatsen som gjenstår er med andre ord ikke satt for å skjerme produksjonen av disse varene, men for å skjerme norske landbruksråvarer som brukes som innsatsfaktorer i puddingpulver og kakemiks.

Jeg har ikke noen uttømmende oversikt over hvilke bedrifter som produserer kakemiks eller puddingpulver i Norge, men i følge SLF produserte blant annet følgende aktører kakemiks (varenummer 19.01.2010 og 19.01.2091) i 2008: AS Pals, Holmen Crisp As, Idun industrier, Norgesmøllene, Nortura eggeprodukter og Rieber & Søn ASA (Kilde: Utbetaling av prisnedskrivning, SLF).

Jeg sitter ikke med noen tilsvarende oversikt over hvem som produserer puddingpulver i Norge.

Når det gjelder import av landbruksvarer, kan det generelt sies at det meste av importen kommer fra EU (99 pst. av deklarerte tollinntekter fra kakemiks i 2007 kom fra EU). Jeg har imidlertid ikke oversikt over hvilke utenlandske produsenter som eventuelt kunne tenkes å komme inn på det norske markedet dersom tollen på kakemiks eller puddingpulver ble fjernet.