Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:854 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Varebiler med totalvekt under 7 501 kg men med godsrom og bredde som for avgiftsgruppe B betaler engangsavgift som for personbiler, hvis de har flere enn ordinære seteplasser etter gruppe B. Dette medfører at bedrifter og andre brukere må kjøpe 2 biler for å dekke sine behov for transport med de miljøkonsekvenser det medfører.
Vil statsråden vurdere endringer i avgiftsgrupperingen som kunne avhjelpe dette miljøproblemet, og hvilket provenytap antar statsråden det har om endringen ble gjennomført?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Med varebiler klasse 2 (avgiftsgruppe B) forstås kjøretøy som teknisk defineres som N1 kjøretøy og i tillegg oppfyller nærmere bestemte tilleggskrav, herunder at bilen ikke kan ha mer enn én seterad. Kjøretøy med flere enn én seterad må registreres som personbil. For varebiler klasse 2 betales 22 prosent av den avgift som skal betales dersom kjøretøyet hadde vært registrert som personbil.

Den store avgiftsforskjellen mellom varebiler klasse 2 og personbiler skaper incentiver til å anskaffe typiske næringskjøretøy til privat bruk. Det er derfor nødvendig med en relativt streng definisjon av hvilke kjøretøy som kan registreres som næringskjøretøy. Kravet om at varebiler klasse 2 kun kan ha én seterad er et hensiktmessig krav i så måte.

Eventuelle endringer i bilavgiftene må utarbeides og presenteres i forbindelse med de årlige budsjettene. På bakgrunn av at det ikke forligger et forslag til alternativ avgiftmessig avgrensing av varebiler, er det ikke mulig å anslå et provenytap.