Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:877 (2008-2009)
Innlevert: 16.03.2009
Sendt: 16.03.2009
Besvart: 24.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det står ingen ting i Nasjonal Transportplan 2010-2019 om hva kostnadene ved utbyggingen av strekningen Langangen-Dørdal vil koste, det står heller ikke noe om oppstart i perioden 2010-2013. APs stortingsrepresentanter i Telemark hevdet i TA 13. mars 2009 at totalkostnad for prosjektet er 2,6 mrd, og at utbyggingen kan starte opp allerede i 2012 med 500 statlige mill.
Medfører disse opplysningene riktighet, hvis ikke, hva er totalkostnaden for strekningen, og når skal utbyggingen startes opp og ferdigstilles?

Begrunnelse

Som kjent har det i tiden før fremleggelsen av Nasjonal Transportplan kommet en rekke lekkasjer om prosjekter som skulle være med i Nasjonal Transportplan. Så også torsdag den 12. mars 2009 hvor Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra Telemark reiste til E-18 i Bamble for å lekke nyheten om at det skulle bygges ny firefelts E-18 fra Langangen i Porsgrunn til Dørdal i Bamble, og at strekningen skulle få 500 statlige millioner i første del av planperioden og ytterligere 400 statlige millioner i neste planperiode. Både undertegnede, aksjonsgruppa for E-18 og alle andre som har kjempet for å få bygget ny E-18 var kjempeglade for at endelig skulle noe skje. Skuffelsen ble derfor svært stor når vi så at dette ikke stemte med de faktiske forholdene i NTPen som ble lagt frem dagen etterpå. I oppslagene kom det også frem at prosjektet hadde en totalramme på 2,6 milliarder kroner. Undertegnede stiller seg svært undrende til at en så lang strekning, hvor det må bygges flere bruer, tunneler og som går over flere mil har en så lav totalkostnad.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det legges opp til optimal framdrift i planlegging av utbyggingen av E18 Langangen-Dørdal i Telemark, og jeg legger til grunn at planleggingen kan gjøre det mulig med oppstart i siste del av fireårsperioden.

Gitt lokal tilslutning til bompengefinansiering er jeg positiv til at bompengeselskapet kan ta opp lån slik at prosjektet kan starte opp i slutten av fireårsperioden. Det er da lagt til grunn at om lag 500 mill. kr kan disponeres i 2013. På dette stadiet i planprosessen er det imidlertid for tidlig å anslå den totale kostnaden for prosjektet.

Det legges i forslag til Nasjonal transportplan opp til at statens bidrag vil komme i siste seksårsperiode. Gitt at oppstart skjer i første periode, legges det opp til rasjonell framdrift av prosjektet i neste planperiode ved rullering av NTP.