Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:879 (2008-2009)
Innlevert: 16.03.2009
Sendt: 17.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Norsk Kabinforenings ansatte forhandler med SAS om en pensjonsavtale som går ut på at fra fylte 55 år kan de gå av med pensjon og beholde store deler av lønnen.
Dersom denne avtalen blir gjort gjeldene, vil dette kunne påvirke andre forbund mht pensjonsrettigheter, og kan innsparingen på 1,3 mrd. svenske kroner komme i fare, noe som var en forpliktelse i St.prp. nr. 41, SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen fremmet i St.prp. nr 41(2008-2009) – SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse forslag om at staten deltar for sin proratariske andel i kapitalforhøyelsen. Stortinget vedtok mot Fremskrittpartiets stemmer forslaget fra regjeringen.

Forslaget om kapitalforhøyelse ble fremmet av styret i SAS AB i forbindelse med og som en del av selskapets nye strategi – Core SAS. Et viktig element i styrets plan er kostnadsreduksjoner som blant annet nås ved at de ansatte har forpliktet seg til å redusere sine lønninger samt å øke produktiviteten. Disse tiltakene ligger fast og er beregnet å gi en årlig kostnadsbesparelse på 1,3 milliarder svenske kroner for SAS.

SAS har 39 ulike kollektivavtaler og selskapet har opplyst at det i store deler av året vil være spørsmål oppe til behandling knyttet til en eller flere av disse avtalene. Som det har blitt kjent, er forhandlingene om kollektivavtalen for 2008 (K08) mellom Norsk Kabinforening (NKF) og SAS AB først nylig avsluttet. I forbindelse med forhandlingene om K08 med NKF var også spørsmålet om aldersgrense for medlemmenes pensjonsrettigheter oppe uten at det i denne sammenheng ble avtalt noen endringer. SAS har forsikret meg om at det i disse forhandlingene ikke har vært avtalt forhold som rokker ved de avtalte kostnadsbesparelsene på 1,3 milliarder svenske kroner årlig som jeg tidligere har redegjort for til Stortinget, og hvor også NKF har gitt forpliktende bidrag. Det er fortsatt min oppfatning at selskapets ledelse og de ansattes organisasjoner i SAS har bidratt med å løfte i samme retning for å muliggjøre et nytt strategisk løft for SAS.

Jeg vil ellers vise til at arbeidsvilkår i alle selskaper reguleres av avtaler mellom de ansatte og selskapets ledelse. Staten er som aksjonær ikke involvert i forhandlinger knyttet til slike avtaler.