Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:891 (2008-2009)
Innlevert: 17.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Regjeringens forslag til ny NTP for perioden 2010-2019 er det fremvist et omfattende tallgrunnlag for den nye planperioden.
Kan finansministeren oppgi Finansdepartenentets beste anslag for statens forventede eller antatte inntekter fra årlige bilrelaterte skatter og avgifter for hvert år i samme periode 2010 - 2019 med utgangspunkt i oppgitt siste anslag for slike inntekter i 2009?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har ikke utarbeidet framskrivinger av utviklingen i bilavgiftene. Statens framtidige inntekter fra bl.a. engangsavgifter, omregistreringsavgifter og drivstoffavgifter vil avhenge av en rekke forhold, herunder utviklingen i inntekt og befolkning, samt framtidige tiltak rettet inn mot å redusere utslippene av klimagasser fra veitransport. Tiltak i Norge og andre land for å redusere bruken av fossilt drivstoff i veitransport vil stimulere teknologiutvikling og kunne påvirke både kjøretøybestanden, sammensetningen av bilparken og kjøremønstre i Norge.