Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:900 (2008-2009)
Innlevert: 18.03.2009
Sendt: 19.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av justisminister Trond Giske

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte hva som er regjeringens operative politikk, når det gjelder bruken av samfunnstraff?

Begrunnelse

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø har i dag uttalt til Tv2 nyhetene at det foreligger en forskrift i Justisdepartementet som tilsier at en ikke skal bruke samfunnstraff i saker der grov vold er involvert. Samtidig er det et faktum at Arbeiderpartiet og SV under behandlingen av Ot.prp. nr 72 (2004-2005), sa at det var akseptabelt å bruke samfunnstraff i grove voldssaker og sedelighetssaker.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringens politikk når det gjelder bruk av samfunnsstraff fremgår av vedlagte svar på spørsmål nummer 894 (se lenke: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=42987) fra stortingsrepresentanten Horne. Jeg tillater meg derfor å vise til dette svaret.