Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:921 (2008-2009)
Innlevert: 20.03.2009
Sendt: 23.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er det toll på pledd, gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmaterialer hører under tolltariffens kapittel 57. Samtlige varer under dette kapitlet har vært tollfrie siden 1. juli 2002. Pledd hører under tolltariffens posisjon 63.01 med en tollsats på 11,2 prosent.

Siden 1995 har det vært en betydelig reduksjon i tollsatsene for industrivarer. Det er flere årsaker til dette. For det første ble de tollsatsene som var bundet i GATT redusert gradvis som følge av Uruguay-runden og WTO-avtalen fra 1994. For det andre har norske myndigheter gjennomført betydelige autonome kutt. Etter disse kuttene gjenstår det i dag kun toll på enkelte klær og andre tekstilvarer.

Mange av de autonome kuttene i tollsatser ble gjennomført i begynnelsen av 2000-tallet. Spørsmål om ytterligere nedtrapping av tollen må vurderes i de årlige budsjettene.