Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:922 (2008-2009)
Innlevert: 20.03.2009
Sendt: 23.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er det en tollsats på 13,7 % på gardiner, mens det er 5,6 % toll hvis det er rullegardiner, og hvorfor er det i det hele tatt toll sånne produkter?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Tidligere var det betydelig virksomhet i Norge innen bl.a. tekstil- og konfeksjonsnæringen. Tollen betydde da mye for norsk produksjon og industriens konkurranseevne på det norske markedet. Tollsatsenes størrelse reflekterte til stor del de ulike grader av beskyttelsesbehov de norskproduserte varene hadde. Ulikhetene gjenspeiler således til en viss grad produksjonsmønsteret i norsk industri over tid.

Det skal også tas i betraktning at tolltariffer ved flere anledninger har endret innhold både med hensyn til tollsatser og statistikkoppdelinger, samt vært gjenstand for ulike justeringer som følge av forhandlingsrunder under GATT/WTO. Gjennom slike endringer har det stort sett vært anvendt matematiske formler, og dermed har slike ulikheter blitt teknisk videreført til våre dager.

I løpet av de siste 15 årene er det aller meste av tollen på industrivarer fjernet. For slike varer gjenstår det nå kun toll på enkelte klær og andre tekstilvarer. Spørsmål om ytterligere nedtrapping av tollen må vurderes i forbindelse med de årlige budsjettene.