Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:938 (2008-2009)
Innlevert: 24.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vil statsråden sørge for at regelverket for moms for private selskaper som leverer tjenester etter vedtak i kommunene, gjennomgås for å sikre lik behandling over hele landet?

Begrunnelse

Som det kom frem i TV2 nyhetssending 02. mars 2009 praktiseres momsregelverket for private leverandører av omsorgstjenester forskjellig i landets skatteregioner. På TV2 Nyhetene 23. november 2008 ble statssekretær Geir Axelsens konfrontert med problemstillingen i forhold til Omsorgstjenesten i Skien. Statssekretæren lovet den gang å se på saken.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg oppfatter representant Isaksens spørsmål slik at det dreier seg om hvilke tiltak som er satt i verk med tanke på lik praktisering av merverdiavgiftsregelverket overfor private leverandører av omsorgstjenester.

Gjennom Skattedirektoratet er det truffet tiltak for å sikre at de ulike skattekontorene praktiserer regelverket likt. Det ble blant annet gjort på bakgrunn av mitt svar av 15. september 2008 på skriftlig spørsmål nr. 1491 fra stortingsrepresentant Kari Lise Holmberg. Det vises også til mitt svar av 25. februar 2009 på representantforslag nr. 36 (2008-2009). Informasjon om hvordan regelverket er å forstå er blant annet gjort kjent ved publisering av Skattedirektoratets brev av 17. oktober 2008 til Skatt sør på etatens Internett-side. I brevet slås det på generelt grunnlag fast hvordan direktoratet mener reglene er å forstå. Uttalelsen i brevet er i tråd med det som tidligere er praktisert. I tillegg framgår dette av Merverdiavgiftshåndboken. Formålet med utgivelsen av avgiftshåndboken er blant å oppnå en mest mulig lik forvaltningspraksis. Den konkrete saken representanten viser til er av forvaltningen behandlet i tråd med denne forståelsen.

Jeg kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for en ytterligere gjennomgang av merverdiavgiftsregelverket for å oppnå likebehandling på dette området. Jeg anser det imidlertid viktig at merverdiavgiftsregelverket er tydelig. I min løpende vurdering av lov- og forskriftsverk har jeg derfor oppmerksomheten rettet mot dette.