Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:975 (2008-2009)
Innlevert: 31.03.2009
Sendt: 31.03.2009
Besvart: 16.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): EU-registrerte biler kan fra 1. mai 2009 fritt transportere varer i Norge, og fra 1. januar 2010 vil dette også gjelde biler registrert i Bulgaria og Romania. Norske bomstasjoner er bygd for bombrikke, og siden europeiske land hemmeligholder bilistenes navn og adresse ser mange eiere av ikke-nordiske biler ingen grunn til å betale bompenger i Norge.
Mener statsråden at det er rettferdig at norske og nordiske transportører må betale bompenger, mens ikke-nordiske konkurrenter slipper?

Begrunnelse

Mange europeiske land har et annet syn på personvern enn Norge, ikke minst når det gjelder sensitive opplysninger om enkeltpersoners inntekt og formue. Et annet utslag av dette er at myndighetene i europeiske land som Polen, Tyskland, Sveits og Litauen ikke uten videre utleverer navn og adresse knyttet til bilskilter. Dette innebærer at eiere av ikke-nordiske biler i praksis kan kjøre gratis igjennom norske bompengestasjoner, og at bomselskapene i fjor satt igjen med krav på 20 millioner kroner i ubetalte bompenger fra utenlandske bilister. Bare Fjellinjen i Oslo hadde behov for å sende krav til 70.000 utenlandske bilister. Totalt skylder utlendingene over 60 millioner kroner, og dette er det norske bilister som må betale. For norsk transportnæring er dette dramatisk, siden Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har gitt utenlandske transportører en enorm konkurransefordel.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ved bompengeprosjekter er utgangspunktet at alle som passerer bompengestasjoner, skal betale.

Statens vegvesen har inngått en rammeavtale med selskapet EPC som bompengeselskapene kan knytte seg på om innkreving av passeringsavgifter og tilleggsavgifter av utenlandske trafikanter. Det er mulig å kreve inn bompengeavgifter og tilleggsavgifter fra de fleste europeiske land. I enkelte land er imidlertid kostnaden ved å få opplyst kjøretøyets eier så høy at innkreving ikke er lønnsomt. I enkelte land er det ikke inngått avtale om å få oppgitt kjøretøyets eier, slik at innkreving av bompengeavgifter og tilleggsavgifter ikke er mulig. Det er under arbeid å få til en samordning av kravene fra de ulike bompengeselskapenes side. Dette vil medføre at dersom en utenlandsk trafikant passerer flere ulike bompengeprosjekter innenfor en begrenset tidsperiode, så vil han/hun motta en samlet faktura for alle passeringsavgiftene samt eventuelle tilleggsavgifter. På denne måten vil utgifter til innkreving av passeringsavgifter og tilleggsavgifter reduseres.

Det er ikke rettferdig at noen trafikanter må betale ved passering av bompengestasjoner mens andre ikke betaler. Når det gjelder utenlandske trafikanter prøver Statens vegvesen hele tiden å finne fram til den løsningen som er mest hensiktsmessig, økonomisk lønnsom og som gir nevnte trafikanter et insentiv til å betale. I løpet av våren 2009 vil det for eksempel bli lansert en såkalt turistløsning, der utenlandske trafikanter kan registrere seg på Statens vegvesens nettsider for betaling av bompengeavgift.