Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1004 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 17.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Elverum har det lenge vært stor debatt og politisk strid om lokalisering av framtidig rutebilstasjon. Kommunestyret har gjort et vedtak som åpenbart mislikes av fylkesrådene i Hedmark. Disse hevder nå at Samferdselsdepartementets interesse for å bidra til togavganger hver time mellom Hamar og Elverum vil bli svekket grunnet den lokale beslutning.
Har departementet gitt noen slike signaler?

Begrunnelse

Bedre kollektivforbindelse mellom Elverum og Hamar er viktig. En bedre allianse og bedre kommunikasjon mellom disse to byene, kan gi større slagkraft til å utvikle vekststrategier og verdiskaping for Hedmark. Det må imidlertid respekteres at de lokale politiske beslutningsorganer kjenner de lokale forholdene best. Det avgjørende for samferdselsdepartementets interesse må jo være hvilken trafikk og nytte et tilbud har, ikke hvilke lokaliseringsløsninger som velges lokalt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet har mottatt flere møteforespørsler fra leder for Hedmark fylkesråd som blant annet har ønsket å orientere om forhold rundt økt togtilbud mellom Hamar og Elverum. Siden jeg er sterk tilhenger av at beslutninger er godt lokalt forankret, ble derfor fylkesrådslederen invitert til et møte i departementet.

Representanter fra Hedmark fylkesråd orienterte Samferdselsdepartementet om aktuelle jernbanesaker i Hedmark fylke på møte 29. januar i år, blant annet om lokaliseringsdebatten ift. fremtidig knutepunkt. For å kunne ta stilling til forslaget om økt togtrafikk mellom Hamar og Elverum, ba Samferdselsdepartementet i møtet om å få tilsendt nærmere informasjon om blant annet trafikkstrømmer og potensialet for økt trafikk på tog. Samferdselsdepartementet har ikke mottatt slikt materiale fra fylkeskommunen, og har av den grunn ikke behandlet saken. Departementet opplever derfor ikke å ha gitt særskilte signaler.