Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1020 (2008-2009)
Innlevert: 06.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 20.04.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Skattebetalerne har tapt 3,5 mrd på regjeringens investering i Aker Holding. Tapet øker i kjølvannet av en serie transaksjoner mellom Aker og Aker Solutions 2. april 2009, som mange mener innebærer en betydelig netto overføring av verdier fra Aker Solutions til Aker. Avtalene er inngått mellom nærtstående parter.
Vil Regjeringen iverksette en grundig uavhengig gransking av de økonomiske betingelsene i transaksjonene, habilitetsspørsmål og gjennomgå saken i forhold til prinsipper for selskapsstyring?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Aker Holding AS har siden staten kjøpte seg inn hatt et verdifall, noe som også er den generelle utviklingen på Oslo Børs. Staten er en langsiktig investor og har så langt ikke realisert noe tap på engasjementet i selskapet.

I gjennomgangen av de omstridte transaksjonene, har Nærings- og handelsdepartementet engasjert ekstern finansiell og juridisk kompetanse.

Den finansielle rådgiveren, Pareto Securities AS, er gitt i oppdrag å gjøre finansielle vurderinger, blant annet av de økonomiske betingelsene i transaksjonene.

De juridiske rådgiverne, Advokatfirmaet Selmer DA og Simonsen Advokatfirma DA, er bedt om å vurdere alle relevante juridiske forhold. Begge selskapene har overfor Nærings- og handelsdepartementet bekreftet at deres vurderinger vil omfatte habilitetsspørsmål og prinsipper for selskapsstyring.