Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1013 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 17.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I følge dagens Aftenposten (fredag 3. april), side 10, så kommer det frem at bileier må selv regne ut hvilke årsavgiftssats for kjøretøyet man må betale, samt selv sørge for å få innbetalt denne hvis man ikke har fått tilsendt regning fra Toll - og avgiftsdirektoratet innen forfall. Hvis man ikke gjør denne jobben selv så vil man få purregebyr på 250 kroner.
Ser statsråden betenkeligheter med dette, og vil statsråden gjøre noe med dette, f.eks. redusere purregebyret og gjøre det mulig å få tilsendt e-faktura?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Årsavgiften skrives ut for alle kjøretøy som er registrert i Statens vegvesens motorvognregister per 1. januar i avgiftsåret. Avgiftsplikten gjelder for kalenderåret, 1. januar til 31. desember. Frist for betaling av årsavgiften er 20. mars. Avgiften skal betales selv om innbetalingskort ikke mottas i posten. Ved forsinket betaling påløper det tilleggsavgift med 250 kroner.

Dette innebærer at årsavgiftspliktige som ikke har mottatt faktura før forfall selv må fylle ut en giro for betaling av årsavgiften for å unngå tilleggsavgift. Betalingsinformasjon er tilgjengelig på www.toll.no. Selv om dette er hovedregelen er det langvarig praksis for at toll- og avgiftsetaten ikke ilegger tilleggsavgift hvis det avdekkes feil eller mangler i forbindelse med utsendelsen av krav. Påstand fra kjøretøyeier om at avgiftskrav ikke er mottatt, når kravet er sendt vedkommende på den adressen som er registrert i Folkeregisteret, eller (for firma) foretaksregisteret, er derimot normalt ikke tilstrekkelig til å unngå ileggelse av tilleggsavgift. Slike påstander kan normalt verken bekreftes eller avkreftes. Den alminnelige kunnskapen blant bileiere om avgiftsordningen og om tiden for forventet betalingsblankett i postkassen er for øvrig så utbredt at de som ikke mottar slik forventet blankett, normalt har oppfordring til å spørre tolletaten om hvorfor.

Årsavgiften består av en betydelig mengde krav som det hver for seg vil være kostnadskrevende å innkreve. Tilleggsavgiften er for denne kravtypen et praktisk og effektivt virkemiddel for å sikre rettidig betaling. Sammenlignet med de kostnader som kan påløpe gjennom forsinkelsesrenter og løpende utenrettslige gebyrer ved for sen betaling av andre krav, er størrelsen på tilleggsavgiften ikke urimelig høy. Jeg ser derfor ingen grunn til å redusere størrelsen på tilleggsavgiften.

Jeg vil ellers opplyse at det er mulig å få tilsendt krav på årsavgiften direkte til bileierens nettbank. Alle som betaler årsavgiften i nettbank, får tilbud om å få neste års avgiftskrav på e-faktura. Det er også mulig å bruke avtalegiro for å betale årsavgiften. Avtale om dette inngås med banken. Avtaler om e-faktura og avtalegiro som er inngått etter 30. januar i avgiftsåret, vil først gjelde for året etter. Mer informasjon om e-faktura og avtalegiro er tilgjengelig på www.toll.no.