Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1026 (2008-2009)
Innlevert: 08.04.2009
Sendt: 14.04.2009
Besvart: 21.04.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringens klimakampanje "Klimaløftet" gjennomfører nå en påskekampanje om "Asbjørns klimavettregler". Klimavettregel nr 2 er "Legg ikke ut på flytur uten klimakvote". I Sunnmørsposten 18.08.07 uttalte statsminister Stoltenberg at han og regjeringen ikke kjøper klimakvoter på innenlands flyreiser, fordi det er CO2-avgift på flydrivstoff.
Betyr det at Asbjørns klimavettregler kun skal gjelde utenfor landets grenser, eller er kampanjen ment å gjelde alle unntatt regjeringen?

Begrunnelse

Utdrag fra Sunnsmørsposten 18.08.07:

"I løpet av gårsdagens valgkampframstøt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
forårsaket statsminister Jens Stoltenberg like store CO2-utslipp som en normal familie gjør i løpet av en måned."

"– Jeg flyr helikopter fordi det er en god og effektiv måte å komme seg raskt rundt på. Regjeringen kjøper klimakvoter for alle utenlandsflyginger. For alle innenlandsflyginger betaler vi CO2-avgift."

"Kommunikasjonsdirektør Trude Måseide ved Statsministerens kontor (SMK) bekrefter at Stoltenberg ikke kjøper klimakvoter når han reiser med privat helikopter i Norge, enten reisen skjer i egenskap av statsminister eller partileder.
– Han betaler CO2-avgift, slik alle andre gjør, fordi CO2-avgiften er lagt på drivstoffet, sier Måseide."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen ønsker å oppmuntre til sletting av klimakvoter som kompensasjon for utslipp som det ikke er mulig å unngå eller redusere på annen måte. Hver klimakvote som slettes innebærer en utslippsreduksjon på ett tonn CO2-ekvivalenter. Fra atmosfærens perspektiv vil det således være positivt om det slettes klimakvoter uavhengig av om slettingen er foranlediget av bilkjøring eller flyreiser.

Det er riktig at det betales CO2-avgift for utslipp knyttet til innenriks luftfart. Dette er også én av årsakene til at det ikke slettes kvoter for å kompensere for statsansattes innenriks flyreiser. Men vel så viktig er at innenriks flyreiser i perioden 2008-2012 er en del av det samlede utslippstaket under Kyotoprotokollen. Utslippene fra internasjonal luftfart er derimot ikke omfattet av utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen. Med mindre det slettes kvoter som kompensasjon for flyreiser utenriks vil slike reiser innebære en netto global utslippsøkning. Ved å kjøpe kvoter for bilkjøring eller innenriks luftfart bidrar man til en netto utslippsreduksjon. Ved å kjøpe kvoter for utenriks luftfart unngår man en netto utslippsøkning.