Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1032 (2008-2009)
Innlevert: 16.04.2009
Sendt: 17.04.2009
Besvart: 28.04.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vil statsråden ta et initiativ overfor Lotteritilsynet om å be de utforme et regelverk som gjør det mulig for arrangørene av "den røde steinen" i Hammerfest å fortsette tradisjonen med å vedde på når steinen går gjennom isen?

Begrunnelse

Lotteritilsynet har bestemt at man i Hammerfest ikke lenger skal få lov til å arrangere "den røde steinen".
I Hammerfest har det blitt en tradisjon å vedde på når «den røde steinen» går gjennom isen. Nå sier Lotteritilsynet stopp for den veldedige tradisjonen. Tilsynet begrunner avslaget med at denne typen lotteri er ukjent.
Det er den frivillige organisasjonen Round Table i Hammerfest som arrangerer lotteriet, og deler av inntektene går til et veldedig formål.
Den rødmalte steinen er på mellom ett og to tonn og ligger på isen på Storvannet i Hammerfest. Inntektene fra veddemålet om når steinen går gjennom isen, skulle i år gå til barneavdelingen ved Hammerfest sykehus.
Lotteritilsynet prøvde i 2008 å stanse andeløpene, men her grep statsråden inn og fikk på plass et regelverk som arrangørene nå må forholde seg til.
I stedet for å forby den "røde steinen", burde Lotteritilsynet lage et regelverk som passer til dette, og som stenger for den utviklingen en ikke ønsker.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Lotteritilsynet stanset 23. mars 2009 lotteriet ”den røde steinen” i Hammerfest. Lotteriet går ut på å tippe når en rødmalt stein går gjennom isen i Storvannet i Hammerfest. Arrangøren sendt 27. mars 2009 inn klage over Lotteritilsynets vedtak. Lotteritilsynet sendte klagen videre til klageorganet Lotterinemnda ved brev 31. mars 2009.

Det er to grunner til at Lotteritilsynet har stanset lotteriet ”Den røde steinen”. For det første mener tilsynet lotteriet avvikles på en måte som bryter med Lotteritilsynets tolkning av forskriftene til lotteriloven. For det andre skal inntekten av årets lotteri gå til fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus. Lotteriloven forutsetter at lotterier som hovedregel ikke kan avholdes til inntekt for offentlig drevet virksomhet, jf loven §§ 5 og 6.

Klagen på Lotteritilsynets vedtak ligger nå til behandling i Lotterinemnda. Etter lotteriloven §§ 4 og 4a kan departementet ikke instruere Lotteritilsynet eller Lotterinemnda i enkeltsaker. Når Lotterinemndas avgjørelse i denne saken foreligger vil jeg vurdere om det er behov for nærmere dialog med Lotteritilsynet om utformingen og praktiseringen av dette regelverket.